Przegląd

Tory
Odwodnienie
Drogi
Urządzenia automatyki kolejowej
Urządzenia telekomunikacyjne
Obiekty kubaturowe
Obiekty inżynieryjne
Zasilanie trakcji i odbiorów ni
Sieć trakcyjna
Elektroenergetyka
Perony
Zagospodarownie Terenu
Sanitarne Zewnętrzne
Sanitarne Wewnętrzne (21)


Arkusz 1: Tory

Lp Nr Aprobaty Nazwa Materiału Branża Producent Załączniki Dotyczy stacji Data złożenia do Inżyniera Data odpowiedzi inżyniera Akceptacja
1 T/1/TP Geowłóknina TS60 Torowa TenCate Geosynthetics Austria GmbH
SchachermayerstraBe 18
A-4021 Linz, Austria
1. Opis produktu
2. Deklaracja Zgodności CE
3. Pismo producenta z dnia 23.03.2009 r.
4. Pismo producenta z dnia 24.01.2008 r.
5. Aprobata Techniczna CNTK AT/09-2008-0066-01
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.07.2010 19.07.2010 Bez uwag
2 T/2/TP Łapka sprężysta SB7 Torowa InterFrez Sp. z o. o.
ul. Chemiczna 144, 33-101 Tarnów
1. Świadectwo GIK nr B/2001/0093
2. Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2007-0051-01
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.07.2010 19.07.2010 TAK
Brak deklaracji zgodności
Uzupełniłem
3 T/3/TP Podkład strunobetonowy PS 93 Torowa Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „KOLBET” S.A.
ul. Majora Hubala 5, 16-400 Suwałki
1. Świadectwo GIK nr B/2001/0002
2. Certyfikat Zgodności CZ CNTK – 21/2007
3. Deklaracja Zgodności nr 1/K/2009
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.07.2010 19.07.2010 Bez uwag
4 T/4/TP Podrozjazdnice strunobetonowe SP-93 Torowa Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „KOLBET” S.A.
ul. Majora Hubala 5, 16-400 Suwałki
1. Świadectwo GIK nr B/2001/0004
2. Certyfikat Zgodności CZ CNTK – 22/2007
3. Deklaracja Zgodności nr 2/K/2009
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.07.2010 19.07.2010 Bez uwag
5 T/5/TP Pospółka Torowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o.
ul. 1-go Maja 13, 10-117 Olsztyn
1. Ocena przydatności kruszywa Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.07.2010 19.07.2010 Bez uwag
5,1 T/5,1/TP Pospółka Torowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o.
ul. 1-go Maja 13, 10-117 Olsztyn
1. Aprobata Materiałowa T/5/TP Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.09.2010 23.09.2010 TAK
Bez uwag
6 T/6/TP Pospółka Torowa „Wizal” Zalewska Maria, kopalnia Przyborowie Górne gm. Załuski
ul. Długa 19A, 05-119 Legionowo
1. Ocena przydatności kruszywa Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.07.2010 19.07.2010 Bez uwag
6,1 T/6,1/TP Pospółka Torowa „Wizal” Zalewska Maria, kopalnia Przyborowie Górne gm. Załuski
ul. Długa 19A, 05-119 Legionowo
1. Aprobata Materiałowa T/6/TP Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.09.2010 23.09.2010 TAK
Bez uwag
7 T/7/TP Tłuczeń bazaltowy 31,5/50 Torowa Radan Bazalt Sp. z o. o.
ul. Dworcowa 20, 59-975 Sulików
1. Świadectwo kwalifikacji CNTK nr 010/J/08
2. Certyfikat Zgodności CZ CNTK – 9/2008
3. Wyniki badań
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
19.07.2010 28.07.2010 Proszę o DZ i aktualne orzeczenie
o jakości
8 T/8/TP Tłuczeń porfirowy 31,5/50 Torowa Kopalnie Porfiru i Diabazu
Sp. z o. o.
ul. T. Kościuszki 10,
32-065 Krzeszowice
1. Świadectwo kwalifikacji CNTK nr 002/J/08
2. Certyfikat Zgodności CZ CNTK – 2/2008
3. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
1454-CPD-062
4. Wyniki badań
5. Informacja o wyrobie
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
19.07.2010 28.07.2010 Uzupełniono DZ
9 T/9/TP Tłuczeń melafirowy 31,5/50 Torowa Kopalnia Surowców Skalnych
„Świerki” Sp. z o. o.
ul. Iłżecka 24F, 02-135 Warszawa
1. Świadectwo GIK nr B/2000/0243
2. Wyniki badań
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
19.07.2010 28.07.2010 Uzupełniono DZ i ZKP
10 T/10/TP Tłuczeń melafirowy 31,5/50 Torowa Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o. o.
Bartnica 70, 57-451 Świerki
Kopalnia Melafiru Rybnica Leśna
1. Deklaracja Zgodności nr 12/10
2. Świadectwo UTK nr B/2004/026
3. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
1454-CPD-184
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
11 T/11/TP Kliniec kwarcytowy 5/31,5 Torowa Kieleckie Kopalnie Kwarcytu
w Wiśniówce S.A.
ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
1. Orzeczenie o jakości kruszywa nr 115/09/G/429 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo12 T/12/TP Tłuczeń gnejsowy 31,5/50 Torowa Kopalnia Gnejsu Pomianów – Doboszowice Sp. z o. o.
Pomianów Górny 47, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
1. Certyfikat Zgodności nr CZ IK – 19/2010
2. Oznaczenie nasiąkliwości i gęstości ziaren
3. Oznaczenie odporności na rozdrabnianie
4. Oznaczenie składu ziarnowego
5. Oznaczenie kształtu ziaren – wskaźnik kształtu
6. Oznaczenie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
7. Badanie odporności na ścieranie
8. Oznaczenie długości ziarna
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.01.2011 19.01.2011 TAK
Bez uwag
13 T/13/TP Kliniec 4/31,5 Torowa „LAFARGE” Kruszywa i Beton Sp. z o. o.
ul. Dziadoszański 10, 61-248 Poznań
1. Wyniki badań Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo14 T/14/TP Tłuczeń kwarcytowy 31,5/50 Torowa Wrocławskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.
ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
1. Świadectwo Kwalifikacji nr 009/J/09
2. Certyfikat Zgodności nr CZ CNTK – 15/2009
3. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr
1454-CPD-022-2
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
19.07.2010 28.07.2010 TAK
Proszę o aktualne orzeczenie
o jakości
15 T/15/TP Geowłóknina TS65 Torowa TenCate Geosynthetics Austria GmbH
SchachermayerstraBe 18
A-4021 Linz, Austria
1. Deklaracja zgodności CE
2. Opis produktu
3. Pisma informacyjne – 2 egz.
4. Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2008-0066-01
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
28.07.2010 16.08.2010 TAK
Bez uwag
16 T/16/TP Geosiatka, wzmacniająca do wzmacniania podłoża gruntowego, typu Secugird 30/30 Q1
i 30/30 Q1 LA
Torowa NAUE GmbH &Co. KG
32339 Espelkamp-Fiestel, Gewerbstrasse 2
1. Deklaracja zgodności (wzór)
2. Dokumenty towarzyszące CE – 2 egz.
3. Certyfikat ZKP nr 0799-CPD-20
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
28.07.2010 16.08.2010 TAK
Dostarczyć Deklarację Zgodności po zakupie
17 T/17/TP Podkłady strunobetonowe typu PS-83 Torowa Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
Ul. Strzegomska 41, 58-152 Goczałków
1. Deklaracja zgodności (wzór)
2. Świadectwo GIK nr B/2000/0253
3. Krajowy Certyfikat ZKP nr CZKP CNTK – 10/2009
4. Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2007-0035-01
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
30.07.2010 16.08.2010 Nie
17,1 T/17,1TP Podkłady strunobetonowe typu PS-83 Torowa Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
Ul. Strzegomska 41, 58-152 Goczałków
1. Deklaracja zgodności (wzór)
2. Świadectwo GIK nr B/2000/0253
3. Krajowy Certyfikat ZKP nr CZKP CNTK – 10/2009
4. Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2007-0035-01
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
19.08.2010 01.09.2010 TAK
Bez uwag
18 T/18/TP Geowłoknina Geotess TC/PP300 Torowa IMP COMFORT Sp z o.o.,
Ul. Inżynierska 15-17, 58-100 Świdnica
1. Certyfikat 0799-CPD-103
2. Deklaracja zgodności nr 27/GEOTESS/TC/PP/300
3. Charakterystyka materiału
4. Raport z oceny nr Q/CW/020/08-R07/08
5. Dane techniczne
6. Świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania w transporcie szynowym nr 012/J/08
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
30.07.2010 16.08.2010 TAK
Bez uwag
19 T/19/TP NIESORT 0/31,5 Torowa Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu
„Bukowa Góra” S.A.
Ul. Zagórze 92, 26-140 Łączna
1. Deklaracja zgodności nr 15/09
2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
1454-CPD-089-2
3. Sprawdzenie-Ekspertyza Nr 12646/MG
4. Karta informacyjna CE
5. Wyniki badania wskaźnika wygięcia krzywej
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
04.08.2010 18.08.2010 TAK
Bez uwag
20 T/20/TP Kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym 0-31,5 mm Torowa Kopalnia Surowców Skalnych Świerki
Spółka Z o.o.,
Ul. Świerki 198A, 57-450 Ludwikowice
1. Deklaracja zgodności SWI/0-31/09/01
2. Wyniki badań kruszywa łamanego 0/32
3. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
1454-CPD-130
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
04.08.2010 06.11.2010 TAK
Bez uwag
21 T/21/TP Kliniec 4/32 mm Torowa Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra”
Zagórze 92, 26-140 Łączna
1. Sprawozdanie – Ekspertyza nr 12646/MG
2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
1454-CPD-089-2
3. Deklaracje zgodności nr 30/10, 31/10 i 32/10
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.08.2010 19.08.2010 TAK
Bez uwag
22 T/22/TP Geokrata Taboss II Torowa „Taboss” Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Ślusarstwo
ul. Nowowiejska 21, 48-303 Nysa
1. Deklaracja Zgodności nr 30/C/2010
2. Ogólna charakterystyka materiału
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.08.2010 19.08.2010 TAK
Bez uwag
23 T/23/TP Elektroizolacyjna wkładka dociskowa typu WKW49 i WKW60 Torowa PLASTWIL Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście
1. Informacje o wyrobie 003/2010 i 004/2010
2. Świadectwo GIK nr B/2000/0264
3. Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2007-0062-02
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
20.08.2010 30.08.2010 TAK
Dostarczyć Deklarację Zgodności po zakupie
24 T/24/TP Przekładki podszynowe i podpodkładowe typu:
PKW 60 Ps i PKW 49 Ps
Torowa PLASTWIL Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście
1. Informacje o wyrobie 001/2010 i 002/2010
2. Świadectwo GIK nr B/2000/0265
3. Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2007-0063-01
4. Krajowy Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr CZKP CNTK-4/2008
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
20.08.2010 30.08.2010 TAK
Dostarczyć Deklarację Zgodności po zakupie
25 T/25 Szyna UIC60 (60E1) Torowa Mittal Steel Poland
Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
1. Świadectwo nr B/2004/131
2. Deklaracja Zgodności nr 17/K/2010 - wzór
3. Pismo producenta nr ZJ-3/178/2009
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
23.08.2010 29,09.2010 TAK
Akceptuję warunkowo. Proszę o Deklarację Zgodności i świadectwo odbioru 3.2 lub 3.1. Po wbudowaniu w tor proszę o świadectwo zgrzewań.
26 T/26/PRKiI Podkłady drewniane typu IB, IIB, IIIB, IIO, IIIO oraz podrozjazdnice drewniane typu IB Torowa Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7, 17-240 Czeremcha
1. Świadectwo GIK nr B/2001/0180
2. Deklaracje Zgodności nr 1/CZ/2010, 2/CZ/2010, 3/CZ/2010, 4/CZ/2010, 5/CZ/2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.09.2010 29.09.2010 TAK
Akceptacja tylko na stacjie
27 T/27/PRKiI Podkłady drewniane typu IB, IIB, IIIB, IIO, IIIO oraz podrozjazdnice drewniane typu IB Torowa Nasycalnia Podkładów w Lipie Sp. z o. o.
Lipa, ul. Leśna 24, 37-470 Zaklików
1. Świadectwo GIK nr B/2001/0181
2. Deklaracja Zgodności nr 1/2010
3. Karta produktu
4. Deklaracja Zgodności nr 4/2010 - wzór
5. Karta Produktu - wzór
6. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr
1 CPD 009 2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 20.09.2010 TAK
Bez uwag
28 T/28/PRKK Podkład strunobetonowy PS-94 Torowa Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „STRNBET” Sp. z o. o.
Bogumiłowice 299, 33-121 Bogumiłowice
1. Deklaracja Zgodności 33/2008
2. Świadectwo UTK nr B/2005/1496
3. Certyfikat Zgodności CZ CNTK – 10/2008
4. Certyfikat Badania Typu WE
5. Aprobata Techniczna CNTK AT/09-2007-0141-00
6. Pismo producenta w sprawie gwarancji
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 20.09.2010 TAK
Bez uwag
29 T/29/PRKiI Mieszanka kruszywa naturalnego 0-31,5 mm Torowa Olsztyńskie Kopalnie surowców Mineralnych Sp. z o.o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
Kopalnia Grzybiny k/Uzdowa 1, 4-300 Morąg
1. Sprawozdanie z badań nr 246/10
2. Badanie gruntu / kruszywa z dnia 26.08.2010
3. Wzór Zaświadczenia jakości nr 2/G/2010/OKSM
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
09.09.2010 23.09.2010 TAK
Wg badań do warstw ochronnych. Po zakupie proszę o deklarację zgodności
30 T/30/PRKiI Mieszanka kruszywa naturalnego 0-31,5 mm Torowa „Wizal” Zalewska Maria
ul. Długa 19A, 05-119 Legionowo
Kopalnia Mniszki Gumowskie IX
1. Ocena przydatności naturalnego kruszywa mineralnego do wykorzystania w budownictwie kolejowym Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
09.09.2010 23.09.2010 TAK
Wg badań do wbudowania w korpus nasypu i do warstw ochronnych. Po zakupie proszę o deklarację zgodności
31 T/31/TP Rozjazdy typu:
Rz 60E1-500-1:12 do V ≤ 160 km/h wraz z odmianami
Rz 60E1-1200-1:18,5 ze stałym dziobem krzyżownicy przystosowany do V ≤ 160 km/h wraz z odmianami
Rz UIC60-300-1:9 wraz z odmianami
Rz S49-190-1:9 z odmianami
Rz S49-300-1:9 z odmianami
Rz 49E1-500-1:12 z odmianami
Torowa KolTram Sp. z o. o.
ul. Lubliniecka 6, 47-120 Zawadzkie
1. Świadectwa UTK nr: B/2008/0066, B/2007/0049, B/2002/0203, B/2004/078, B/2004/168, B/2007/0127
2. Świadectwo Odbioru Technicznego nr 565/CD/2010
3. Deklaracja Zgodności nr 565/CD/2010
4. Świadectwo Odbioru Technicznego nr 517/CD/2010 - wzór
5. Deklaracja Zgodności 517/CD/2010 – wzór
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
14.09.2010 28.09.2010 TAK
Po zakupie proszę o komplet świadectw odbioru i deklarację zgodności
32 T/32/PRKK Tłuczeń melafirowy 31-5-50 Torowa Kopalnie Melafiru w Czanym Borze Sp. z o. o.
ul. Wesoła 12, 58-379 Czarny Bór
1. Deklaracja Zgodności nr …/2010/KMCB
2. Parametry techniczne
3. Orzeczenie o jakości tłucznia
4. Świadectwo CNTK nr 006/J/09
5. Certyfikat Zgodności CZ CNTK – 8/2009
6. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
nr 1454-CPD-040
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.09.2010 23.09.2010 TAK
Proszę o Deklarację zgodności po zakupie
33 T/33/TP Pospółka Torowa „WIZAL” Zalewska Maria
ul. Długa 19A, 05-119 Legionowo
Kopalnia Mniszki Gumowskie IX
1. Ocena przydatności kruszywa Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.09.2010 23.09.2010 TAK
Wg badań kruszywo do wbudowania w nasyp i warstw ochronnych
34 T/34/TP Pospółka Torowa Geotrans s.c.
ul. Kameliowa 18, 62-510 Konin
Żwirownia Rywociny
1. Deklaracja Zgodności nr 2/06/2010
2. Sprawozdanie z badań nr 12/2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.09.2010 23.09.2010 TAK
klasa II wg PN-B 11111 do warstw ochronnych stabilizowanych mechanicznie
35 T/35/TP Pospółka Torowa „WIZAL” Zalewska Maria
ul. Długa 19A, 05-119 Legionowo
Kopalnia Januszkowi II
1. Ocena przydatności kruszywa Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.09.2010 23.09.2010 TAK
Kruszywo do wbudowania w nasyp i warstwę ochronną
Proszę o deklarację zgodności
36 T/36/TP Pospółka Torowa „Trans” Jan Kniczek
Nowe Grodziczno 42, 13-324 Grodziczno
1. Raport z badań nr IDM-TGF-55-1/10 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.09.2010 23.09.2010 TAK
Wg badań kruszywo do warstw ochronnych. Proszę o deklarację zgodności
37 T/37/TP Szyny kolejowe typu 60E1 (UIC60) Torowa Trinecke Zelezarny a.s.
Republika Czeska
1. Świadectwo UTK nr B/2005/2000
2. Deklaracja Zgodności nr 3/2010
3. Badania kwalifikacyjne i odbiorcze (…) nr 3723/22
4. Świadectwo inspekcji 3,1
5. Certyfikaty ISO – 2 egz
6. Quality Menagement System Approval
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
22.09.2010 13.10.2010 TAK
Do PA każdorazowo proszę dołączać świadectwo ze zgrzewalni
38 T/38/TP GEOWŁÓKNINA GEOTESS TC/PP250 GRK4/R Torowa IMP COMFORT Sp z o.o.,
Ul. Inżynierska 15-17, 58-100 Świdnica
1. Certyfikat 0799-CPD-103
2. Deklaracja zgodności nr 27/GEOTESS/TC/PP/250 GRK 4/R
3. Charakterystyka materiału
4. Raport z oceny nr Q/CW/020/08-R07/08
5. Dane techniczne
6. Świadectwo kwalifikacji systemów i wyrobów do stosowania w transporcie szynowym nr 012/J/08
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
30.07.2010 13.10.2010 TAK
Bez uwag
39 T/39/TP Biowłóknina Torowa EKO-TEXTIL PLUS Anna Walisiewicz
ul. Maratońska 67/69 m2, 94-102 Łódź
1. Wzór Krajowej Deklaracji Zgodności
2. Atest Higieniczny nr HK/B/1220/01/2007
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 20.10.2010 TAK
Proszę o poprawę DZ, dołączenie opinii IBDiM i DZ po zakupie
40 T/40/TP GLOB-KRATA (HDPE) Torowa Zakład Ślusarski Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych F. Gajos, B. Dudkiewicz Sp. j,
ul. Unii Lubelskiej 6, 48-303 Nysa
1. Informacja o wyrobie
2. Deklaracja zgodności nr 5-2009/200
3. Certyfikat systemu jakości
4. Oświadczenie producenta
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.01.2011 18.03.2011 NIE
Deklarowane parametry wyrobu nie odpowiadają wymaganim STWiORB
40,1 T/40,1/TP Krata stabilizująca GLOB-KRATA (HDPE) (do umacniania skarp nasypów) Torowa Zakład Ślusarski Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych F. Gajos, B. Dudkiewicz Sp. j,
ul. Unii Lubelskiej 6, 48-303 Nysa
1. Informacja o wyrobie
2. Deklaracja zgodności nr 5-2009/200
3. Certyfikat systemu jakości
4. Oświadczenie producenta
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
19.10.2011 24.10.2011 TAK
Bez uwag
41 T/41/TP Kruszywo łamane 31,5 - 50 mm Torowa Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. z o. o.
Kopalnia Piława Górna
ul. Sienkiewicza 96, 85-240 Piława Górna
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 13/2009
2. Świadectwo CNTK nr 018/J/09
3. Raport z oceny nr Q/CW/023/09-R32/09
4. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
nr 1023-CPD-0203 F
5. Certyfikat Zgodności CNTK nr CZ CNTK – 29/2009
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 20.10.2010 TAK
Brak podpisu na DZ + "zgodność"
42 T/42/TP Kruszywo naturalne o uziarnieniu ciągłym 0 – 31,5 mm Torowa Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. z o. o.
Kopalnia Piława Górna
ul. Sienkiewicza 96, 85-240 Piława Górna
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 08/2010.09
2. Orzeczenie o jakości kruszywa
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 20.10.2010 TAK
Na podbudowę (wg orzeczenia)
43 T/43/TP Łapka sprężysta SB4 Torowa Vossloh Skamo Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 18a, 63-460 Nowe Skalmierzyce
1. Deklaracja Zgodności nr 306/2010
2. Aprobata Techniczna CNTK
nr AT/09-2005-0010-01-A1
3. Świadectwo GIK nr B/2003/0073
4. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr ITB-0172/Z
5. Świadectwo odbioru 3.1 nr 307/2010 i 308/2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
02.11.2010 16.11.2010 TAK
Bez uwag
44 T/44/TP Niesort melafirowy 0/32 Torowa Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o. o.
Bartnica 70, 57-451 Świerki
Kopalnia Melafiru Rybnica Leśna
1. Deklaracja Zgodności nr 9/10 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
45 T/45/PRKiI Wkręty typu P i S do nawierzchni kolejowej
Śruba stopowa z łbem kształtowym typu M22
Nakrętki sześciokątne M20, M22, M24, M27 i nakrętki sześciokątne kołnierzowe M22, M24, M27
Torowa Fabryka Śrub „ŚRUBENA – PRODUKCJA” Sp. z o. o.
ul. Grunwaldzka 5, 34-330 Żywiec
1. Deklaracja Zgodności nr 148/09/10
2. Deklaracja Zgodności nr 178/08/08
3. Deklaracja Zgodności nr 179/08/08
4. Świadectwo UTK nr B.2003/UTK/021
5. Świadectwo UTK nr B.2003/UTK/023
6. Świadectwo UTK nr B.2003/UTK/022
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
10.11.2010 13.11.2010 TAK
46 T/46/PRKK Naturalne kruszywo mineralne
przeznaczone do wbudowania na warstwę ochronną torowiska oraz przeznaczone do budowy nasypów kolejowych
Torowa Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „Unison” Ryszard Prusiński
ul. Niezapominajka 10, 05-802 Pruszków
Kopalnia Żabiny i kopalnia Rumień
1. Deklaracja Zgodności nr 2/2010/KR
2. Deklaracja Zgodności nr 3/2010/KZ
3. Informacja o wyrobie – 2 egz.
4. Ocena przydatności IBDiM – 2 egz
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
47 T/47/PRKiI Wapno budowlane CL 90-S Torowa ZAKŁADY PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO “Trzuskawica” S.A.
Zakład Kujawy, 88-192 Piechcin
1. Karta produktu
2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE
nr 1488-CPD-004
3. Karta charakterystyki
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Montowo
19.11.2010 29.11.2010 TAK
Karta charakterystyki jest niaktualna. Proszę o Deklarację Zgodności
48 T/48/PRKiI Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R Torowa Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
1. Certyfikat Zgodności WE nr 1487-CPD-023-07
2. Karta Produktu
3. Karta charakterystyki
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Montowo
19.11.2010 29.11.2010 TAK
Karta charakterystyki jest niaktualna. Proszę o Deklarację Zgodności
48,1 T/48,1/PNUIK Cement portlandzki wieloskładnikowy EN 197-1 CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R Torowa Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
1. Certyfikat Zgodności WE nr 1487-CPD-023-07
2. Karta Produktu
3. Karta charakterystyki
Rybno Pomorskie-Montowo 17.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
49 T/49/PRKiI Elementy przytwierdzania dla podkładów strunobetonowych i drewnianych z przytwierdzeniem typu „K”:
- łapki typu Łp2, Łpa2, Łp3, Łp5
- podkładki żebrowe typu Pm60, Pz60, Ps60, Pm49, Ps49, Pz49, BL3, Pżb16, Pżb17, Pżb18, Pża16, Pża16-20, BL3A, Pżb16A, Pżb18A, Pz49A, Pz60A, Pża18A
Torowa Huta Królewska Sp. z o. o.
ul. Metalowców 13, 41-500 Chorzów
1. Deklaracja Zgodności nr 35/01/08
2. Świadectwo UTK nr B/2004/045
3. Deklaracja Zgodności nr 147/09/10
4. Świadectwo UTK nr B/2004/046
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
25.11.2010 30.11.2010 TAK
Akcesoria te mają zastosowanie przy przytwierdzeniu typu K
50 T/50/PRKiI Pierścienie sprężyste typu Z2 i Z3 Torowa Fabryka Elementów Złącznych S.A.
ul. Fabryczna 14, 41-100 Siemianowice Śląskie
1. Deklaracja Zgodności nr 182/08/08
2. Świadectwo UTK nr B/2003/UTK/030
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
25.11.2010 30.11.2010 TAK
Akcesoria te mają zastosowanie przy przytwierdzeniu typu K
51 T/51/PNUIK Cement portlandzki EN 197-1CEM I 42,5 R Torowa Lafarge Cement S.A.
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
1. Certyfikat Zgodności WE nr 1487-CPD-023-02
2. Świadectwo jakościowe wewnętrznej kontroli odbiorczej
3. Rekomendacja Techniczna IBDIM nr RT/2009-03-0018
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
26.11.2010 30.11.2010 TAK
Uwaga na ograniczone warunki stosowania (wysokie ciepło hydratyzacji)
52 T/52/TP Rozjazdy łukowy dwustronny Rłd 60E1-600,920/600,000 – 1:9ssb Torowa KolTram Sp. z o. o.
ul. Lubliniecka 6, 47-120 Zawadzkie
1. Świadectwa GIK nr B/2002/0203
2. Świadectwo Odbioru Technicznego nr 559/CD/2010, 560/CD/2010, 570/CD/2010
3. Deklaracja Zgodności nr 559/CD/2010, 560/CD/2010, 570/CD/2010
4. Aprobata Materiałowa nr T/31/TP
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
30.11.2010 06.12.2010 TAK
Bez uwag
53 T/53/PRKiI Szyny kolejowe staroużyteczne S49 Torowa „TIM” Kasprzak, Zinowicz
ul. Kaliska 31, 66-620 Gubin
1. Deklaracja Zgodności Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
15.12.2010 11.02.2011 NIE
Nie znany jest cel i miejsce zabudowy. Wniosek może być ponownie rozpatrzony po określeniu brakujących zapisów
Brak określenia miejsca wbudowania. Co to za szyny?
53,1 T/53,1/PRKiI Szyny kolejowe staroużyteczne S49
(do wykonania odbojnic na wiadukcie w km 152,843)
Torowa „TIM” Kasprzak, Zinowicz
ul. Kaliska 31, 66-620 Gubin
1. Deklaracja Zgodności Działdowo - Gralewo 05.12.2011 18.12.2011 NIE
W załączonej deklaracji zgodności nie określono typu szyn
53,2 T/53,2/PRKiI Szyny kolejowe staroużyteczne S49
(tor nr 4, 6, 4A, 4B i wstawki międzyrozjazdowe w stacji Gralewo - tory stacyjne
(Do wykonania odbojnic na wiadukcie w km 152,843)
Torowa „TIM” Kasprzak, Zinowicz
ul. Kaliska 31, 66-620 Gubin
1. Deklaracja Zgodności
2. Karta Badania Defektoskopowego - tor nr 4
3. Karta Badania Defektoskopowego - tor nr 6
Działdowo - Gralewo
Gralewo
22.02.2012 24.02.2012 TAK
Bez uwag
54 T/54/PRKiI Szyna przejściowa 60E1 / 49E1 Torowa KolTram Sp. z o. o.
ul. Lubliniecka 6, 47-120 Zawadzkie
1. Deklaracja Zgodności nr 785/ZLK/2010
2. Świadectwo Odbioru Technicznego nr 785/ZLK/2010
3. Wykaz podzespołów
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
15.12.2010 22.02.2011 TAK
Bez uwag
55 T/55/TP Rozjazdy typu:
Rz 60E1-300-1:9 z odmianami
Rz 60E1-500-1:12 z odmianami
Rz S49-300-1:9 z odmianami
Torowa Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Cogifer Polska Sp. z o. o.
Ludwikowi 2, 85-502 Bydgoszcz
1. Świadectwo UTK nr B/2008/0019, B/2004/007, B/2003/UTK/008 Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
11.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
56 T/56/PRKiI Podkłady strunobetonowe PS83 Torowa Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych „Strunbet” Sp. z o. o.
33-121 Bogumiłowice
1. Deklaracja Zgodności nr 1/2010
2. Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2010-0089-01
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
57 T/57/TP Geosiatka Armatek G 35/35 Torowa Kordana Plus a.s.
696 74 Velka nad Velickou c.890, Republika Czeska
1. Deklaracja Zgodności nr 0799-CPD, 1021 - CPD
2. Tabela właściwości fizyko - mechanicznych
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
58 T/58/PRKK Niesort 0 – 31,5 Torowa Kordana Plus a.s.
696 74 Velka nad Velickou c.890, Republika Czeska
1. Deklaracja Zgodności nr 8/10
2. Informacja o wyrobie
3. Orzeczenie o jakości kruszywa z dnia 02.04.2010 r.
4. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
nr 1454-CPD-183
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
59 T/59/PNiUIK Szyna przejściowa 60E1 / 49E1 Torowa Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o. o.
ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków
1. Protokół odbioru technicznego nr 424/10
2. Deklaracja Zgodności nr 424/10
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
15.02.2011 04.03.2011 TAK
Bez uwag
59,1 T/59,1/PNUIK Szyna przejściowa 60E1 / 49E1 Torowa Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o. o.
ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków
1. Aprobata Materiałowa nr T/59/PNiUIK Rybno Pomorskie-Montowo 26.08.2011 30.08.2011 TAK
Bez uwag
60 T/60PRKK Rozjazdy typu:
Rz S49-190-1:9 z odmianami
Rz S49-300-1:9 z odmianami
Rz 60E1-500-1:12 ze stałym dziobem krzyżownicy
Torowa Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o. o.
ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków
1. Świadectwa UTK nr: B/2004/082, B/2004/083, B/2006/0519
2. Protokół odbioru technicznego nr 107/09, 016/09, 039/09
3. Deklaracja Zgodności nr 107/09, 016/09, 039/09
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
16.02.2011 23.02.2011 TAK
Bez uwag
61 T/61/PRKK Podkład strunobetonowy PS-94 Torowa Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
Mirosław Ujski 51, 64-850 Ujście
1. Deklaracja Zgodności nr 01/10 - wzór
2. Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2009-0076-01
3. Certyfikat Zgodności nr CZ CNTK – 23/2007
4. Świadectwo GIK nr B/2000/0232
5. Certyfikat Badania Typu WE
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
28.02.2011 10.03.2011 TAK
Bez uwag
62 T/62/TP Szyny kolejowe typu 49E1 (S49) Torowa Trinecke Zelezarny a.s.
Republika Czeska
1. Świadectwo UTK nr B/2005/199
2. Deklaracja Zgodności nr 2/2011 - wzór
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
28.02.2011 10.03.2011 TAK
Bez uwag
63 T/63/TP Geosiatka, wzmacniająca do wzmacniania podłoża gruntowego, typu Secugird 60/60 Q1 Torowa NAUE GmbH &Co. KG
32339 Espelkamp-Fiestel, Gewerbstrasse 2
1. Deklaracja zgodności (wzór)
2. Dokumenty towarzyszące CE
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
18.03.2011 25.03.2011 TAK
Bez uwag
64 T/64/PRKiI Tłuczeń melafirowy 31,5 / 50 Torowa Strateg Capital Sp. z o. o.o.
ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań
1. Orzeczenie o jakości kruszywa
2. Certyfikat Zgodności nr CZ IK – 27/2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
18.03.2011 24.03.2011 TAK
Bez uwag
65 T/65/PRKiI Kruszywa naturalne – mieszanka 0/31,5 mm Torowa Kamex s.c. Produkcja Kruszyw
ul. Kwiatowa 10, 05-120 Legionowo
1. Sprawozdanie z badań 214/2010 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
25.03.2011 04.04.2011 TAK
Bez uwag
66 T/66/PRKiI Geowłóknina GeoCetex 250 HTS Torowa Cetco – Poland, Cetco Sp. z o. o.
Kornele 13a – Strefa, 12-100 Szczytno
1. Deklaracja Zgodności nr 02/250HTS/2011 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.04.2011 20.04.2011 TAK
Bez uwag
67 T/67/PRKiI Elementy stalowe kozła oporowego Torowa KolTram Sp. z o. o.
ul. Lubliniecka 6, 47-120 Zawadzkie
1. Świadectwo odbioru technicznego nr 143/ZLK/2011
2. Deklaracja Zgodności nr 143/ZLK/2011
3. Karta gwarancyjna
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
06.05.2011 10.05.2011 TAK
Bez uwag
68 T/68/PRKiI Drewniane podrozjazdnice kolejowe (dębowe) Torowa Nasycalnia Podkładów Sp. z o. o.
Al. Wyzwolenia 18, 46-375 Pludry
1. Informacja o wyrobie – 3 egz.
2. Świadectwo odbioru jakościowego nr 3/2011, 4/2011, 20/2011
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
17.05.2011 24.05.2011 TAK
Bez uwag
69 T/69/PRKiI Dziobnice do odbojnicy mostowej z szyn 49E1 Torowa Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe COGIFER POLSKA Sp. z.o.o.
ul. Ludwikowo, 285-502 Bydgoszcz
1. Protokół odbioru technicznego nr 105/2011
2. Deklaracja zgodności nr 105/2011
Działdowo-Gralewo
Gralewo
17.05.2011 17.05.2011 TAK
Bez uwag
70 T/70/PRKK Prefabrykowana płyta ażurowa MEBA 600/400/80 Torowa Buszrem S.A.
ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 12/2011 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
25.05.2011 27.05.2011 TAK
Bez uwag
71 T/71/TP Geomata AB Torowa AB Export Import
ul. Brzęczkowicka 10-9, 41-400 Mysłowice
1. Świadectwo GIK nr B/2003/0098
2. Świadectwo Zgodności
3. Atest Higieniczny nr HK/B/0159/01/2003
4. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1229
5. Zmiana nr 1 do AT/2007-03-1229
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
25.05.2011 27.05.2011 TAK
Bez uwag
72 T/72/PRKK Materiał odzyskany z podtorza w stacji Rybno Pomorskie Torowa Materiał odzyskany 1. Analiza sitowa kruszywa z dnia 28.06.2011
2. Właściwości materiału przeznaczonego do wbudowania w nasyp
Rybno Pomorskie 08.07.2011 12.07.2011 TAK
Bez uwag
73 T/73/TP Przekładki podszynowe i podpodkładowe typu PKW60A, PKW60K, PKW60Ps, PKW49A, PKW49K, PKW49Ps, PKW60B, PKW49B, PK Torowa FIRMA Andrzej Kaczmarek
ul. Kolejowa 179/181, 62-052 Komorniki
1. Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji nr B/2000/0268
2. Aprobata Techniczna IK AT/09-2010-0101-02
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
01.07.2011 04.07.2011 TAK
Bez uwag
74 T/74/PRKK Enkagrid MAX40 - Geosiatka Torowa Colbond bv Westervoortsedijk 73
P.O. Box 9600
6800 TC Arnhem
The Netherlands
1. Informacja o produkcie CE
2. Certyfikat 0799-CPD-11.2
Rybno Pomorskie 03.08.2011

75 T/75/TP Tłuczeń kolejowy 31,5 / 50 mm granitowy Torowa Berger Surowce Sp. z o. o.
ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław
Kopalnia Granitu "Wieśnica"
1. Certyfikat Zgodności CZ IK - 26/2010
2. Deklaracja Zgodności nr 01/01/BS/2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.08.2011 30.08.2011 TAK
Bez uwag
76 T/76/TP Trawnik rolowany (darnina) wzmocniony siatką Torowa "Trawnik Producent" Arkadiusz Gumieniczuk
Turowo 5A/2, 78-400 Szczecinek
1. Certyfikat Centrum Badań i Monitorowania Jakości
2. Informacja o wyrobie
3. Informacja o układaniu, pielęgnacji i gwarancji
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
23.08.2011 30.08.2011 TAK
Bez uwag
77 T/77/PRKK Produkt upraw łąkowych Torowa Gospodarstwo Rolne
ul. Topazowa 28, Kiączyn, 64-530 Kazimierz
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 26/2011 Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
22.09.2011 18.10.2011 TAK
Bez uwag
78 T/77/TP Tłuczeń granitowy 31,5/50 Torowa G.K Euro-Bud Sp. z. o. o
ul. Narcyzowa 79, 87-100 Toruń
Kopalnia granitu Zimnik
1. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1454-CPD-267
2. Certyfikat Zgodności nr CZ IK-31/2011
3. Wyniki badań kruszywa granitowego
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.10.2011 18.10.2011 TAK
Bez uwag
79 T/79/TP Szyny kolejowe typu 49E1 AX Torowa Arcelor Mittal Poland S.A.
Oddział Dąbrowa Górnicza
Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza
1. Informacja o wyrobie budowlanym nr 5/2011
2. Świadectwo UTK nr B/2004/130
3. Informacja z ArcelorMittal
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
15.11.2011 16.11.2011 TAK
Bez uwag
80 T/80/DOM Podkład strunobetonowy typu PS-94M/SB/60E1 Torowa Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
Mirosław Ujski 51, 64-850 Ujście
1. Deklaracja zgodności nr 167/11
2. Krajowa deklaracja zgodności nr 01/10
3. Certyfikat zgodności nr CZ CNTK-23/2007
4. Świadectwo GIK nr B/2000/0232
5. Certyfikat badania typu WE
nr 1467/1/B/08/INS/ENPL/09
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
24.11.2011 28.11.2011 TAK
Bez uwag
81 T/81/DOM Odbojnica torowa długości 78 m z szyn S-49 staroużytecznych Torowa Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GOMET”
ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski
1. Deklaracja zgodności nr 1/12/2011, 2/12/2011
2. Świadectwo odbioru nr 1/12/2011, 2/12/2011
Iłowo-Działdowo 21.12.2011 03.01.2012 TAK
Bez uwag
82 T/82/DOM Przekładka D-49 Torowa PLASTWIL Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujście
1. Deklaracja zgodności nr 553/WT/1/2011
2. Świadectwo GIK nr B/2000/0266
3. Aprobata techniczna CNTK nr AT/09-2007-0063-01
Iłowo-Działdowo 21.12.2011 03.01.2012 TAK
Bez uwag
83 T/83/DOM Rura żelbetowa wykopowa Ø 600 Torowa CONSOLIS POLSKA,
ul. Przemysłowa 40, 97-350 Gorzkowice
1. Deklaracja zgodności
nr 1/RWZ/2010
Iłowo-Działdowo 22.12.2011 03.01.2012 TAK
Bez uwag
84 T/84/DOM Wkręt kolejowy S 42 Torowa ŚRUBENA UNIA,
ul. Grunwaldzka 5, 34-300 ŻYWIEC
1. Świadectwo odbioru nr 1367/11 Iłowo-Działdowo 22.12.2012 03.01.2012 TAK
Bez uwag
85 T/85/TP Podkład strunobetonowy PS-83 zbrojony drutami Ø7 mm
(83/SB/60E1 i 83/SB/49E1)
Torowa Track Tec S.A. Zakład Produkcyjny w Suwałkach
ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa
1. Certyfikat zgodności CZ IK – 5/2011
2. Raport z oceny nr Q/CW/002/11-R05/2011
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
23.12.2011 10.01.2012 TAK
Bez uwag
86 T/86/PNUiK Geosiatka z polipropylen schwergrid 30/30 Torowa Intergrid Sp. z o.o.;
Ul. Fasolowa 15A/34;
02-482 Warszawa
1. Krajowa Deklaracja Zgodności 01/06/2011
2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE – ITB Warszawa
3. Znak Certyfikacji – ITB Warszawa
Rybno Pomorskie-Montowo 04.01.2012 10.01.2012 TAK
Bez uwag
87 T/87/ECCR Niesort kamienny 0/31,5 Torowa Zakład przeróbczy: Doboszewice 1
Doboszewice 171; 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
1. Certyfikat Jakości CE
2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji 1454-CPD-193
Rybno Pomorskie-Montowo 10.01.2012 12.01.2012 TAK
Bez uwag
88 T/88/TRAKCJA Kliniec melafirowy o uziarnieniu 4-31,5 mm (do wypełnienia międzytorzy i poboczy) Torowa Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. Kopalnia Melafiru Rybnica Leśna 1. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1454-CPD-184
2. Świadectwo Badania Kruszywa
3. Wyciąg z STWiORB dotyczący kruszywa
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.01.2012 20.01.2012 NIE
Wśród załączników brak świadectwa badań kruszywa
Uzupełnić o wyniki badań (…)
89 T/89/ECCR Mata przeciwerozyjna kokosowa 400 (dot. poz.3.1.2.28 st. Montowo: umocnienie skarpy nasypów matą przeciwerozyjną) Torowa P.P.H.U. BUDEX Katarzyna Borek
43-332 Pisarzowice, ul. Bielska 26
1. Karta Techniczna
2. Wzór deklaracji zgodności nr …./12

Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
18.01.2012 02.02.2012 TAK
Bez uwag
90 T/90/PNUIK Spoiwo stabilizacyjne SILMENT Torowa ROWIS – SYSTEM
42-500 Bedzin
ul. Mickiewicza 56A
1. Deklaracja Zgodności
2. Atest higieniczny
3. Certyfikat Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
4. Certyfikat Instytutu Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych
5. Aprobata Techniczna IBDiM
6. Karta Charakterystyki Bezpieczeństwa
7. Specyfikacja
8. Tabela Zastosowań


Rybno Pomorskie-Montowo
19.01.2012 20.01.2012 TAK
Bez uwag
91 T/91/ECCR Cement do wykonania stabilizacji gruntu Torowa Lafarge Cement S.A
ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz
1. Certyfikat Zgodności WE nr 1487-CPD-023-12
2. Karta produktowa CEM IV/ B (V) 32,5 R
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
19.03.2012 20.03.2012 TAK
Bez uwag
92 T/92/TRAKCJA Kliniec melafirowy o uziarnieniu 4-31,5 mm (do wypełnienia międzytorzy i poboczy) Torowa Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. Kopalnia Melafiru Rybnica Leśna 1. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1454-CPD-184
2. Świadectwo Badania Kruszywa
3. Wyciąg z STWiORB dotyczący kruszywa
4. Oznaczenie składu zianrowego metodą przesiewania
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
27.03.2012 28.03.2012 TAK
Zastosowanie zgodnie z wnioskiem do wypełnienia międzytorzy i poboczy

Arkusz 2: Odwodnienie

Lp Nr Aprobaty Nazwa Materiału Branża Producent Załączniki Dotyczy stacji Data złożenia do Inżyniera Data odpowiedzi inżyniera Akceptacja
1 W/1/TP Studzienki kanalizacyjne POLYTEAM z rur o ściance strukturalnej z PEHD i PP w zakresie średnic Ø 300 – Ø 3500 Odwodnienie POLYTEAM Sp. z o. o.
ul. Milicka 31, 55-095 Łozina
1. Deklaracja Zgodności nr S/04/10
2. Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2008-03-1433
3. Zmiana nr 1 do AT/2008-03-1433
4. Aprobata Techniczna COBiRTI nr AT/2004-02-1470-01
5. Aneks nr 1 do AT/2004-02-1470-01
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
28.07.2010 16.08.2010 TAK
Bez uwag
2 W/2/TP Rury i kształtki odwodnieniowe o ściankach dwuwarstwowych z PEHD w zakresie średnic Ø 100 – Ø 600 Odwodnienie Frankische Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH&Co. KG
97484 Konigsberg/Bayern - Niemcy
1. Deklaracja Zgodności nr F/09/10
2. Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2007-03-1306
3. Zmiana nr 1 do AT/2007-03-1306
4. Aprobata Techniczna COBiRTI nr AT/2004-02-1412-01
5. Aneks nr 1 do AT/2004-02-1412-01
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
28.07.2010 16.08.2010 TAK
Bez uwag
3 W/3/TP Separatory koalescencyjne typu: MAKO-II-B NG20/2100 i MAK-II-B NG 20 Odwodnienie NavoTech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń
ul. Wolności 345a, 41-800 Zabrze
1. Deklaracja Zgodności (wzór) – 2 egz.
2. Karta Techniczna – 2 egz.
3. Atest Higieniczny nr HK/W/0121/01/2007
4. Aprobata Techniczna IOŚ nr AT/2007-08-0306
5. Aneks nr 1 do AT/2004-02-1412-01
6. Certyfikat dla firmy UGOS
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
28.07.2010 16.08.2010 TAK
Dostarczyć Deklarację Zgodności
4 W/4/TP Studzienki kanalizacyjne BREJNAK z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych Odwodnienie P.P.H.U. BREJNAK
ul. Kołątaja 65, 05-091 Ząbki
1. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2008-03-2404
2. Deklaracja Zgodności nr 01/S/AT/09
3. Zaświadczenie o jakości wyrobu nr WZÓR/S/Czarnowski /10
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
5 W/5/TP Korytko odwadniające typu płytkiego 74/61,5/38/18,9 cm Odwodnienie Wągrowieckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Sp. z o. o.
ul. Jankowska 6, 62-100 Wągrowiec
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 3/2007
2. Informacja o wyrobie budowlanym
3. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2007-03-2175
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.09.2010 20.09.2010 TAK
Bez uwag
6 W/6/PRKiI Naturalne kruszywo mineralne o frakcji 0 – 4 mm (kopalnia Żabiny) Odwodnienie Olsztyńskie Kopalnie Surowców Naturalnych Sp. z o. o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
1. Świadectwo Badania nr 3A/02/2010
2. Wyniki Badań Naturalnego Kruszywa Mineralnego (IBDiM)
3. Świadectwo badania kruszywa (CTB Rzeszów)
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.09.2010 20.09.2010 TAK
Bez uwag
7 W/7/PRKiI Strukturalne rury i kształtki HEGLER w zakresie średnic od 100 mm do 600 mm Odwodnienie HEGLER PLASTIK GMBH
Heglerstrasse 8
D-97714 Oerlenbach
1. Wzór Deklaracji Zgodności
2. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2006-03-2060
3. Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2008-176-00
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 15.09.2010 TAK
Dostarczyć Deklarację Zgodności
8 W/8/PRKiI Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych o średnicach 450 -2500 mm. System łączenia elementów na uszczelkę lub pióro / wpust. Odwodnienie Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Peach” Sp. z o. o.
ul. Bolesława Chrobrego 20B, 64-600 Międzychód
1. Krajowe Deklaracje Zgodności nr 8 i 9
2. Informacje o wyrobie budowlanym – 2 egz.
3. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2008-03-1526
4. Zmiany nr 1/2009 i 2/2010 do AT/2008-03-1526
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 20.09.2010 TAK
Bez uwag
9 W/9/TP Rury z polietylenu (PE) : PE 80, PE 100, DN 20 - 1600mm, DN 90 - 1300mm Odwodnienie Pipelife Polska S.A.
Zakład Produkcyjny w Strzałkowie, 26-625 Wolanów
1. Deklaracja Zgodności Nr S 425/2009
2. Aprobata Techniczna AT/99-02-0797-04
wraz ze zmianami
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 15.09.2010 TAK
Bez uwag
10 W/10/TP Rury i kształtki z nieplastyfikowanego poli (chlorku winylu)
z uszczelką Sewer-Lock lub uszczelką jednowargową: DN 110-400
Odwodnienie Pipelife Polska S.A.
Zakład Produkcyjny w Strzałkowie, 26-625 Wolanów
1. Deklaracja Zgodności Nr S 428/2009 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 15.09.2010 TAK
Bez uwag
11 W/11/TP Rury i kształtki o ściankach strukturalnych PRAGAMA, PRAGMA+ ID z polipropylenu (PP) :
DN / ID od 150 do 800 mm, DN / OD od 160 do 630 mm
Odwodnienie Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa
1. Deklaracja Zgodności Nr S 431/2009
2. Aprobata Techniczna COB-RTI nr AT/99-02-0752-03 wraz ze zmianami
3. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2008-03-0506
wraz ze zmianami
4. Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2009-0180-00
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 15.09.2010 TAK
Bez uwag
12 W/12/TP Rury perforowane o ściankach strukturalnych z polipropylenu (PP): DN - OD od 110 do 630 mm Odwodnienie Pipelife Polska S.A.
Zakład Produkcyjny w Strzałkowie
26-625 Wolanów
1. Deklaracja Zgodności Nr S 433/2009
2. Aprobata Techniczna COB-RTI nr AT/99-02-0752-03 wraz ze zmianami
3. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2008-03-0506
wraz ze zmianami
4. Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2009-0180-00
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 15.09.2010 TAK
Bez uwag
13 W/13/TP Rury lite z poli (chlorku winylu) PVC-U do kanalizacji zewnętrznej Odwodnienie Poliplast Sp. z o.o.
ul. Energetyczna 6, 56-400 Oleśnica
1. Deklaracja Zgodności Nr 2/3 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 15.09.2010 TAK
Bez uwag
14 W/14/TP Rury i kształtki Strabusil o ściance strukturalnej z PEHD w zakresie średnic: 100 - 600mm PEHD
oraz AQUA - PIPE i ROBUKAN o ściance strukturalnej z PP w zakresie średnic: 150 - 600mm
Odwodnienie Frankische Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH&Co. KG
97484 Konigsberg/Bayern - Niemcy
1. Deklaracja Zgodności Nr F/02/10
2. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1306
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 15.09.2010 TAK
Bez uwag
15 W/15/TP Prefabrykowane betonowe studnie kanalizacyjne Odwodnienie SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
ul. Strażacka 58, 04-462 Warszawa
1. Wzór Deklaracji Zgodności
2. Badania i ocena studni kanalizacyjnych (CNTK)
3. Ocena przydatności studzienek kanalizacyjnych Tornado do zastosowania w budownictwie komunikacyjnym (CNTK)
4. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2010-03-1828
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 15.09.2010 TAK
Dostarczyć Deklarację Zgodności
16 W/16/TP Korytko odwadniające ACO Gala G100 Odwodnienie ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo
1. Deklaracja Zgodności nr 001/Gala/2008 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 15.09.2010 TAK
Dostarczyć Deklarację Zgodności
17 W/17/TP Pompy zatapialne serii DRD Odwodnienie EBARA POMPY POLSKA Sp. z o.o.
ul. Mińska 63, 03-828 Warszawa
1. Deklaracja Zgodności Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo18 W/18/TP Pompy zatapialne serii DML Odwodnienie EBARA POMPY POLSKA Sp. z o.o.
ul. Mińska 63, 03-828 Warszawa
1. Deklaracja Zgodności Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo19 W/19/TP Zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem od DN40 do DN600, PN10/16, F4/F5 Odwodnienie TIS sernice S.p.A.
Via Lago d’Iseo 4-6, 24060 Bolgare
1. Deklaracja Zgodności nr 016/KDZ/2010 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 15.09.2010 TAK
Dostarczyć powołany Atest PZH
20 W/20/TP Zawory zwrotne kulowe DN50 – DN400 PN10/16 nr kat. C067/C068/C069 Odwodnienie TIS sernice S.p.A.
Via Lago d’Iseo 4-6, 24060 Bolgare
1. Deklaracja Zgodności nr 30/KDZ/2010 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 15.09.2010 TAK
Dostarczyć powołany Atest PZH
21 W/21/TP Tłuczeń 31,5 / 50 Odwodnienie Kopania i Zakład Wzbogacania Kwarcytu “Bukowa Góra”
Zagórze 92, 26-140 Łączna
1. Karta Informacyjna
2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
nr 1454-CPD-089-2
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 20.09.2010 TAK
Bez uwag
22 W/22/TP Kruszywo grube 8 / 16 mm (kopalnia Żabiny) Odwodnienie Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
1. Świadectwo badań kruszywa nr 148A/K/10
2. Świadectwo Badania nr 4A/04/2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 20.09.2010 TAK
Bez uwag
23 W/23/PRKiI Geowłóknina TS20 Odwodnienie Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
1. Deklaracja Zgodności CE
2. Pismo producenta z dnia 23.03.2009 r.
3. Pismo producenta z dnia 24.01.2008 r.
4. Aprobata Techniczna CNTK AT/09-2008-0066-01
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
07.09.2010 20.09.2010 TAK
Bez uwag
24 W/24/TP Osadnik OS Odwodnienie Ecol – Unicon Sp. z o.o.
ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr KDZ/2010/OS/5
2. Informacja o wyrobie budowlanym
3. Aprobata Techniczna IOŚ AT/2009-08-0231/A1
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
09.09.2010 23.09.2010 TAK
Bez uwag
25 W/25/TP Separator koalescencyjny PSK KOALA II Odwodnienie Ecol – Unicon Sp. z o.o.
ul. Równa 2, 80-067 Gdańsk
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr KDZ/2010/PSK_II/2
2. Informacja o wyrobie budowlanym
3. Aprobata Techniczna IOŚ AT/2006-08-0273
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
09.09.2010 23.09.2010 TAK
Bez uwag
26 W/26/TP Rury i kształtki drenarskie PVC-U (perforowane w otulinie PP) oraz rury nieperforowane Odwodnienie Pipelife Polska S.A.
Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa
1. Deklaracja Zgodności Nr S 429/2009
2. Aprobata Techniczna AT-15-7758/2008
3. Aprobata Techniczna AT/2009-03-0618
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
09.09.2010 23.09.2010 TAK
Bez uwag
27 W/27/TP Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych Odwodnienie Ecol-Unicon Sp. z o. o.
ul. Równa 2, 80-067 Gdańska
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr KDZ/2010/PREF/B/1
2. Aprobata Techniczna COB-RTI nr AT/2007-02-1630
3. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1386
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
10.09.2010 23.09.2010 TAK
Bez uwag
28 W/28/TP Korytko odwadniające z betonu zbrojonego KKŻ, KKP, KS-1, EOG Odwodnienie Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
ul. Strzegomska 41, 58-152 Goczałków
1. Deklaracja Zgodności nr 00/07/10 - wzór
2. Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2009-0074-01
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
10.09.2010 23.09.2010 TAK
Proszę o deklarację zgodności po zakupie
29 W/29/TP Rury i kształtki „InCor” o ściance strukturalnej z polipropylenu PP do kanalizacji zewnętrznej bezcisnieniowej Odwodnienie InstalPlast Łask Sp. z o. o.
ul. Żeromska 66, 98-100 Łask
1. Deklaracja Zgodności nr 40-09/04/10
2. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2006-03-2110
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
13.09.2010 23.09.2010 TAK
Bez uwag
30 W/30/TP Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z PP i PVC-U do sici kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej Odwodnienie InstalPlast Łask Sp. z o. o.
ul. Żeromska 66, 98-100 Łask
1. Deklaracja Zgodności nr 100-09/04/10
2. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2006-03-2128
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.09.2010 23.09.2010 TAK
Bez uwag
31 W/31/TP Rury z PVC-U z rdzeniem spienionym do kanalizacji zewnętrznej Odwodnienie InstalPlast Łask Sp. z o. o.
ul. Żeromska 66, 98-100 Łask
1. Deklaracja Zgodności nr 20-22/05/10
2. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2006-03-1099
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.09.2010 23.09.2010 TAK
Bez uwag
32 W/32/TP Kruszywo łamane 31,5 - 50 mm Odwodnienie Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. z o. o.
Kopalnia Piława Górna
ul. Sienkiewicza 96, 85-240 Piława Górna
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 13/2009
2. Świadectwo CNTK nr 018/J/09
3. Raport z oceny nr Q/CW/023/09-R32/09
4. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
nr 1023-CPD-0203 F
5. Certyfikat Zgodności CNTK nr CZ CNTK – 29/2009
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 20.10.2010 TAK
Oznakowanie CE (DZ) bez podpisu, brak "zgodności z oryginałem"
33 W/33/TP Tłuczeń Melafirowy 31,5 - 50 mm Odwodnienie Kopalnia Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o. o.
Bartnica 70, 57-451 Świerki
Kopalnia Melafiru Rybnica Leśna
1. Deklaracja Zgodności nr 12/10
2. Świadectwo UTK nr B/2004/026
3. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
34 W/34/PRKiI Pokrywa pełna z wypustem Dz 1120/100 mm kl A15
Pierścień odciążający AP-O
Płyty pokrywowe do pierścieni odciążających AP- MO
Odwodnienie BEWA Systemy Oczyszczania Ścieków Piotr Białkowski
ul. Przemysłowa 16, 67-300 Szprotawa
1. Deklaracja Zgodności – wzór
2. Deklaracja Zgodności nr 17/2010
3. Karta Informacyjna CE 17/2010
4. Deklaracja Zgodności nr 58/2010
5. Karta Informacyjna B 58/2010
6. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2010-02-1903
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
10.11.2010 16.11.2010 TAK
Dostarczyć Deklarację Zgodności
35 W/35/PBL Rury i kształtki z polietylenu PE 80 i PE 100 Odwodnienie InstalPlast Łask Sp. z o. o.
ul. Żeromska 66, 98-100 Łask
1. Deklaracja Zgodności nr 60-09/04/10 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.01.2011 08.02.2011 TAK
Bez uwag
36 W/36/PBL Geowłókniny GEON 150 HTS Odwodnienie NOVITA S.A.
ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra
1. Deklaracja Zgodności nr CE/11/09
2. Parametry techniczne
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.01.2011 08.02.2011 TAK
Bez uwag
37 W/37/PBL Kruszywo grube 16/32,5 mm Odwodnienie Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
1. Świadectwa badania nr 2/02/2010 i 2A/02/2010
2. Świadectwo badań kruszywa nr 64/K/10 i 64A/K/10
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
38 W/38/PRKK Separator koalescencyjny STAR-SK Odwodnienie EKO-SYSTEMY Sp. z o. o.
ul. Pruszkowska 29B/146, 02-119 Warszawa
1. Aprobata Techniczna IOŚ nr AT/2007-08-0301
2. Oferta producenta
Rybno Pomorskie 17.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
39 W/39/PRKK Zbiornikowe przepompownie ścieków typu METALCHEM Odwodnienie METALCHEM S.A.
ul. Studzienna 7A, 01-259 Warszawa
1. Aprobata Techniczna COB-RTI nr AT/2002-02-1204-01
2. Oferta producenta
Rybno Pomorskie 17.01.2011 17.03.2011 TAK
Bez uwag
40 W/40/PRKK Separator koalescencyjny ECO I Odwodnienie ECOLOGIC S.C.
ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze
1. Deklaracja Zgodności nr 1/2007
2. Aprobata Techniczna IOŚ nr AT/2006-08-0196/A2
Rybno Pomorskie 17.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
41 W/41/PRKK Separator koalescencyjny ECO II Odwodnienie ECOLOGIC S.C.
ul. Zaolziańska 11, 41-800 Zabrze
1. Deklaracja Zgodności nr 2/2007
2. Aprobata Techniczna IOŚ nr AT/2006-08-0197/A2
Rybno Pomorskie 17.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
42 W/42/PRKK Żelbetowe zbiorniki na ścieki i osady Odwodnienie ZPHU „STOLBUD” Paweł Rybak
Mienia 281, 05-319 Cegłów
1. Deklaracja Zgodności nr 001/05/2008
2. Aprobata Techniczna IOŚ nr AT/2007-08-0221/A1
Rybno Pomorskie 17.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
43 W/43/TP Geowłóknina TS20 i TS60 Odwodnienie TenCate Geosynthetics Austria GmbH
SchachermayerstraBe 18
A-4021 Linz, Austria
1. Opis produktu
2. Deklaracja Zgodności CE
3. Pismo producenta z dnia 23.03.2009 r.
4. Pismo producenta z dnia 24.01.2008 r.
5. Aprobata Techniczna CNTK AT/09-2008-0066-01
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
44 W/44/PRKiI Właz kanałowy klasy B 125 i C 250 z żeliwa szarego i betonu Odwodnienie Stąporków – Meier Sp. z o. o.
ul. Piłsudskiego 101, 26-220 Stąporków
1. Deklaracja Zgodności nr 215/08 i 03/08
2. Certyfikat IO nr CW – 26/08 i CW – 27/08
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.01.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
45 W/45/PRKiI Beton B15 (recepta nr 2.04.2010) Odwodnienie Wojciech Zgliczyński Zakład Betoniarski
ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo
1. Deklaracja Zgodności – beton B15
2. Recepta mieszanki betonowej nr 2.04.2010
3. Badanie wytrzymałości – protokół nr 06/10/2010
4. Deklaracja Zgodności nr CC/024/2009
5. Certyfikat Zgodności WE 1487-CPD-023-02
6. Informacja towarzysząca znakowaniu CE kruszyw do betonu – kruszywo drobne 0/2; 2/8 i 8/16
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
04.02.2011 22.02.2011 TAK
Bez uwag
46 W/46/TP Właz studzienki teleskopowej Ø 425 klasy B 125
Włazy kanałowe okrągłe klasy B 125
Odwodnienie Koneckie Zakłady Odlewnicze
ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie
1. Deklaracja Zgodności nr 5.12.3/11, 5.20/11 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.05.2011 23.05.2011 TAK
Bez uwag
47 W/47/TP Właz kanałowy klasa B 125, z żeliwa szarego i betonu Odwodnienie Heinrich Meier EisengieBerei GmbH & Co. KG
32369 Rahden, Auf der Welle 5-7, Niemcy
1. Certyfikat IO nr CW-26/08 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
31.05.2011 08.06.2011 NIE
Załączony certyfikat od 03.03.2011 jest nieważny
48 W/48/ELIN Beton klasy: podsypka stabilizacyjna; B7,5; B10; B15; B20; B25 Odwodnienie Betpol PPH Marian Kwiatkowski
ul. Grunwaldzka 26, 13-200 Działdowo
1. Deklaracja Zgodności nr 2/B/2007
2. Deklaracja Zgodności nr 6/B/2007
3. Deklaracja Zgodności nr 3A/B/2007
4. Deklaracja Zgodności nr 4A/B/2007
5. Deklaracja Zgodności nr 7A/B/2007
6. Receptury mieszanek: podsypka stabilizacyjna; B7,5; B10; B15; B20; B25
7. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 3/2009
8. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 2/2009
9. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 1/2009
10. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 4/2009
11.Deklaracja Zgodności WE nr 4/2009
12. Informacja o wyrobie
Iłowo-Działdowo 22.05.2011 26.05.2011 TAK
Bez uwag
49 W/49/ELIN Żwir płukany 16 - 31,5 mm Odwodnienie Ireneusz i Dorota Pruszczyńscy Sp. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
Kopalnia Żabiny 1
1. Deklaracja Zgodności nr 2/2009
2. Świadectwo badań kruszywa nr 217/K/10
Iłowo-Działdowo 22.05.2011 26.05.2011 TAK
Bez uwag
50 W/50/PRKK Rury drenarskie Kaczmarek z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i kształtki z PVC-U lub z polipropylenu Odwodnienie Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Sp. j.
Malewo 2, 63-800 Gostyń
1. Aprobata Techniczna nr AT/2009-03-0666
2. Deklaracja Zgodności nr 106
Rybno Pomorskie 27.06.2011 05.07.2011 TAK
Bez uwag
51 W/51/PRKK Rury K 2 kanalizacyjne, odsączająco-rozsączające oraz osłonowe o ściankach strukturalnych (dwuwarstwowych) i ściankach falistych (jednowarstwowych) z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) wysokiej gęstości Odwodnienie Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek Sp. j.
Malewo 2, 63-800 Gostyń
1. Aprobata Techniczna nr AT/2008-03-1444
2. Deklaracja Zgodności nr 206
3. Opinia Techniczna z dnia 30.06.2008 r.
Rybno Pomorskie 27.06.2011 05.07.2011 TAK
Bez uwag
52 W/52/PRKK Rury i kształtki o ściankach strukturalnych WAVIN z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) do bezciśnieniowej kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej oraz do drenażu i przepustów drogowych Odwodnienie Wavin Metalplast – Buk Sp. z o. o.
ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk - Polska
1. Arpobata Techniczna nr AT/2003-03-1900
2. Deklaracja Zgodności nr 124
3. Zmiana nr 1 do Arpobaty Technicznej nr AT/2003-03-1900
Rybno Pomorskie 27.06.2011 05.07.2011 TAK
Bez uwag
53 W/53/ELIN Rury i kształtki "InCore" ściance strukturalnej z polipropylenu PP do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej Odwodnienie InstalPlast Łask Sp. z o. o.
ul. Żeromska 66, 98-100 Łask
1. Deklaracja Zgodnosci nr 40-09/04/10
2. Aprobata Techniczna nr AT/2006-03-2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
22.05.2011 26.05.2011 TAK
Bez uwag
54 W/54/ELIN Rury karbowane PVC-U z perforacją i bez perforacji w zakresie średnic wewnętrznych od Ø80 do Ø180 Odwodnienie Wavin Metalplast – Buk Sp. z o. o.
ul. Dobieżyńska 43, 64-320 Buk - Polska
1. Deklaracja Zgodności nr 201
2. Aprobata Techniczna nr AT/2009-03-1900
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
22.05.2011 26.05.2011 TAK
Bez uwag
55 W/55/ELIN Separator cieczy lekkich (np. oleju, benzyny) Coalisato CCB Bypass Odwodnienie ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo
1. Deklaracja Zgodności nr 0104/SEP-ROP/2010
2. Informacja o wyrobie
3. Aprobata Techniczna nr AT/2007-08-0194/A2
Iłowo-Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
22.05.2011 26.05.2011 TAK
Bez uwag
56 W/56/ELIN Żelbetowy efement studni fi 800, 1000, 1200, 1500
Kręgi żelbetowe 800/600, 800/300, 1000/600, 1000/300, 1200/250, 1200/500, 1200/750, 1200/1000, 1500/600, 1500/300
Odwodnienie Betpol PPH Marian Kwiatkowski
ul. Grunwaldzka 26, 13-200 Działdowo
1. Deklaracja Zgodności nr 4/KB/2009 Iłowo-Działdowo
Gralewo
Montowo
22.05.2011 26.05.2011 TAK
Bez uwag
57 W/57/PRKK Piasek fr. (0-2) Odwodnienie Direk Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 5-2009
2. Świadectwo Badań Kruszywa nr 512/K/10
3. Świadectwo Badań Kruszywa nr 685/K/09
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
08.07.2011 20.07.2011 TAK
Bez uwag
58 W/58/PRKK Separator koalescencyjny z osadnikiem i wewnętrznym kanałem odciążającym ECO-K Odwodnienie Direk Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Aprobata Techniczna AT/2006-08-0219/A1
2. Deklaracja Zgodności nr 3/2007
3. Informacja o produkcie
Rybno Pomorskie 08.07.2011 20.07.2011 TAK
Bez uwag
59 W/59/PRKK Żwir fr (16-31,5) Odwodnienie Direk Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 6-2009
2. Świadectwo Badań kruszywa nr 217/K/10
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
08.07.2011 20.07.2011 TAK
Bez uwag
60 W/60/PRKK Żwir 2-8 Odwodnienie Direk Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Krajowa Deklaracja Zgodności 1-2009
2. Świadectwo badań kruszywa nr 513/K/10
3. Świadectwo badań kruszywa nr 686/K/09
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
08.07.2011 20.07.2011 TAK
Bez uwag
61 W/61/PRKK Żwir 2-8 Odwodnienie Direk Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Krajowa Deklaracja Zgodności 2-2009
2. Świadectwo badań kruszywa nr 514/K/10
3. Świadectwo badań kruszywa nr 687/K/09
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
08.07.2011 20.07.2011 TAK
Bez uwag
62 W/62/ELIN Właz kanałowy okrągły z pokrywą wypełnioną betonem Odwodnienie Koneckie Zakłady Odlewnicze
ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 5.17.11
2. Certyfikat nr CW-30/11
3. Załącznik do certyfikatu nr CW-30/11
Iłowo-Działdowo
15.07.2011 20.07.2011 TAK
Bez uwag
63 W/63/TP Osadnik szlamowy TRAP-B17,0 Odwodnienie UGOS Ochrona Środowiska
ul. Na Uboczu 8/50, 02-791 Warszawa
1. Oferta techniczno - handlowa
2. Aprobata Techniczna nr AT/2011-08-0344
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
22.08.2011 30.08.2011 TAK
Bez uwag
64 W/64/PRKK Pospółka Odwodnienie „Wizal” Zalewska Maria
ul. Długa 19A, 05-119 Legionowo
Kopalnia Gnojno
1. Wyniki badań
2. Wykres uziarnienia
Rybno Pomorskie 24.08.2011 26.08.2011 TAK
Bez uwag
65 W/65/PRKK Przepompownia ścieków (pompa TP50F90/7,5-3-400; urządzenie sterujące Control PL1 (0,3-12A), system z pomiarem ciśnienia, zbiornik WS50E) Odwodnienie Wilo Se
NortkirchenstraBe 100, 44,263 Dortmund, Niemcy
1. Deklaracje Zgodności z dni 05.07.2010, 23.07.2010, 15.12.2008, 01.02.2010, 06.10.2015
2. Potwierdzenie zamówienia
Rybno Pomorskie 24.08.2011 30.08.2011 TAK
Bez uwag
66 W/66/PRKK Prefabrykowany element do stosowania studni kanalizacyjnej o średncy :
Ø 800 mm, Ø 1000 mm, Ø 1200 mm (kręgi przelotowe, dennica)
Odwodnienie „KOMBET” Działdowo Sp. z o. o.
ul Komorniki 15, 13-200 Działdowo
1. Deklaracja zgodności WE nr 03/08/2010/STU - wzór Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
30.08.2011 06.09.2011 TAK
Bez uwag
67 W/67/PRKK Elementy studzienek kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych Odwodnienie „Pref – Bud” Bronisław Bieduiski
ul Pułaskiego 14, 11-010 Barczewo
1. Deklaracja zgodności nr PB/02/B2010 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
30.08.2011 06.09.2011 TAK
Bez uwag
68 W/68/ELIN Studzienka betonowa PRECISE Ø1500, Ø2000, Ø2500 Odwodnienie Budokrusz Sp. z o. o.
ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
1. Deklaracja zgodności nr 005//S/2010, 006//S/2010, 007//S/2010
2. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2009-03-2511
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.11.2011 30.11.2011 TAK
Bez uwag
69 W/69/ELIN Korytko odwadniające typu płytkiego Odwodnienie Track Tec S.A. Zakład produkcyjny w Goczałkowie,
58-152 Goczałków, ul. Strzegomska 41
1. Deklaracja zgodności nr 103/19/11
2. Aprobata techniczna AT/09-2009-0074-01

Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
18.01.2012 02.02.2012 TAK
Bez uwag
70 W/70/PNUIK Separator lamelowy PSW LAMELA 10/100 Odwodnienie EKOL-UNIKON Sp. z o.o.
Ul. Równa 2
80-067 Gdańsk
1. Specyfikacja Techniczna producenta
2. Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Srodowiska AT/2007-08-0182/A1
3. Krajowa Deklaracja Zgodnosci KDZ/2010/PSW/2
4. Szczegółowy rysunek Techniczny
5. Przekrój strudni

Rybno Pomorskie-Montowo
26.03.2012 29.03.2012 TAK
Aprobata techniczna AT 2007-08-0182/A1 ważna tylko do 31.07.2012
71 W/71/PBL Geowłóknina
Mokrutex HQ PP 150
Odwodnienie RETEX s.a.Unadrazi 894, 67 201 Moravsky Krumlov, Czechy 1. Deklaracja zgodności nr 02/01/11 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
Arkusz 3: Drogi

Lp Nr Aprobaty Nazwa Materiału Branża Producent Załączniki Dotyczy stacji Data złożenia do Inżyniera Data odpowiedzi inżyniera Akceptacja
1 D/1/PRKK Obrzeże chodnikowe 8 x 30 x 100 cm
Prefabrykowana kostka brukowa Polbruk gr. 8 cm
Drogowa Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk
1. Deklaracja zgodności nr 5/54/2010, 05/2009/Florczaki/Łukta, 7/54/2010, 07/1/2009/Florczaki/Łukta
2. Sprawozdanie z badań z dnia 22.10.2010, 03.12.2010, 24.12.2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.04.2011 08.06.2011 TAK
Bez Uwag
2 D/2/PRKK Kruszywo drobne 0/2 mm Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Naturalnych Sp. z o. o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
Kopalnia Żabiny
1. Świadectwo badań kruszywa nr 226A/K/10
2. Świadectwo badania nr 5A/05/2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.04.2011 08.06.2011 TAK
Bez Uwag
3 D/3/PRKK Płyta ściekowa typ trójkątny 33 x 50 x18 – 20 (*) klasy C250
Krawężnik betonowy ciężki 20 x 30 x 100 cm
Drogowa Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk
1. Deklaracja zgodności nr 14/2009/Florczaki/Łukta, 8/54/2010, 09/1/2009/Florczaki/Łukta
2. Sprawozdanie z badań z dnia 07.12.2010 i 21.10.2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.04.2011 08.06.2011 TAK
Bez Uwag
4 D/4/PRKK Betonowa płyta chodnikowa 50 x 50 x 7 cm
Płyta ściekowa typ korytkowy 33 x 60 x 15 (*) klasy C250
Drogowa Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk
1. Deklaracja zgodności nr 10/2009/Florczaki/Łukta, 9/54/2010, 15/2009/Florczaki/Łukta,
2. Sprawozdanie z badań z dnia 15.12.2010 i 22.12.2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.04.2011 08.06.2011 TAK
Bez Uwag
5 D/5/PRKK Mieszanka kruszywa naturalnego 0/31,5 mm do stabilizacji mechanicznej Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Naturalnych Sp. z o. o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
Kopalnia Grzybiny
1. Zaświadczenie jakości nr 2/G/2010/OKSM - wzór
2. Sprawozdanie z badań nr 246/10
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.04.2011 08.06.2011 TAK
Bez Uwag
5,1 D/5,1/PRKK Mieszanka kruszywa naturalnego 0/31,5 mm do stabilizacji mechanicznej Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Naturalnych Sp. z o. o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
Kopalnia Grzybiny
1. Wniosek o akceptację MA nr D/5/PRKK Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.09.2011 22.09.2011 TAK
Bez Uwag
6 D/6/PRKK Mieszanka kruszywa łamanego 0/31,5 mm do stabilizacji mechanicznej Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Naturalnych Sp. z o. o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
Kopalnia Żabiny
1. Deklaracja Zgodności nr 7/2010/Ż/OKSM - wzór
2. Sprawozdanie z badań kruszywa
3. Sprawozdanie z badań nr 2/46/10
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.04.2011 08.06.2011 TAK
Bez Uwag
7 D/7/PRKK Kruszywo grube 16 / 31,5 mm (na sączek podłużny)
Kruszywo grube 8 / 16 mm (na sączek podłużny)
Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Naturalnych Sp. z o. o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
Kopalnia Żabiny
1. Świadectwo badania nr 5/02/2011, 4/04/2010
2. Świadectwo badań kruszywa nr 148/K/10
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
04.05.2011 08.06.2011 TAK
Bez Uwag
8 D/8/PRKK Kruszywo stabilizowane cementem Rm = 2,5 Mpa Drogowa Wojciech Zgliczyński Zakład Betoniarski
ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo
1. Recepta nr 04[2011]
2. AT IBDiM nr AT/2006-03-2080
3. Świadectwo badań kruszywa nr 489/K/10
4. Świadectwo badań kruszywa nr 490/K/10
5. Świadectwo badań kruszywa nr 491/K/10
6. Deklaracja zgodności producenta - wzór
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
04.05.2011 01.08.2011 TAK
Bez Uwag
9 D/9/PRKK Rury i kształtki drenarskie PVC-U (perforowane w otulinie PP) oraz rury nieperforowane Drogowa Pipelife Polska S.A.
Kartoszyno ul. Torfowa 4, 84-110 Krokowa
1. Deklaracja Zgodności Nr S 429/2009
2. Aprobata Techniczna AT-15-7758/2008
3. Aprobata Techniczna AT/2009-03-0618
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.05.2011 08.06.2011 TAK
Bez Uwag
10 D/10/PRKK Geowłóknina Poliestrowa DRENOTEX 200 Drogowa Freudenberg Politex Sp. z o. o.
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
1. Deklaracja Zgodności nr 010606/2 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.05.2011 30.06.2011 NIE
Podany nr specyfikacji technicznej nie odnosi się do geowłókniny. Ponadto z załączonej deklaracji wynika, że dotyczy kontroli produkcji a nie wyrobu. W poprawiony wniosku dołączyć odpowiednią Aprobatę Techniczną
11 D/11/PRKK Geowłóknina TS20 Drogowa TenCate Geosynthetics Austria GmbH
SchachermayerstraBe 18
A-4021 Linz, Austria
1. Deklaracja Zgodności CE
2. Pismo producenta z dnia 23.03.2009 r.
3. Pismo producenta z dnia 24.01.2008 r.
4. Aprobata Techniczna CNTK AT/09-2008-0066-01
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.05.2011 08.06.2011 TAK
Bez Uwag
12 D/12/PRKK Beton: B-15, B-30 Drogowa Zakład Betoniarski Wojciech Zgliczyński
ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo
1. Recepta nr 1.08.2010, 29.04.2010
2. Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2006-03-2080
3. Świadectwo Jakościowe – cement
4. Karta produktu - cement
5. Świadectwo badań kruszywa nr 489/K/10, 490/K/10, 491/K/10
6. Deklaracja Zgodności WE nr CC/005/2009, CC/024/2009
7. Karta techniczna – 2 egz.
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.05.2011 08.06.2011 TAK
Bez Uwag
13 D/13/PRKK Kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana Drogowa Bitunova Sp. z o. o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa
1. Dokument techniczny wyrobu świadectwa jakości nr 374/WZ/VII Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
22.06.2011 29.06.2011 TAK
Bez Uwag
14 D/14/PRKK Mieszanka mineralno - asfaltowa AC11 S KR 1-2 Drogowa Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjno - Drogowych Sp. z o. o.
ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo
1. Recepta mieszanki mineralno - asfaltowej nr 03/M/2011
2. Sprawozdanie zbadań mączki nr 159/05/10
3. Świadectwo badań kruszywa 436/K/10
4. Świadectwo badań kruszywa 8/K/11
5. Świadectwo badań kruszywa 9/K/1
6. Świadectwo jakości asfaltu 837/PL
7. Oznakowane CE asfaltu
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
22.06.2011 29.06.2011 TAK
Bez Uwag
15 D/15/PRKK Mieszanka mineralno - asfaltowa AC16 W KR 1-2 Drogowa Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjno - Drogowych Sp. z o. o.
ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo
1. Recepta mieszanki mineralno - asfaltowej nr 02/M/2011
2. Sprawozdanie zbadań mączki nr 159/05/10
3. Świadectwo badań kruszywa 436/K/10
4. Świadectwo badań kruszywa 9/K/11
5. Świadectwo badań kruszywa 10/K/1
6. Świadectwo jakości asfaltu 873/PL
7. Oznakowane CE asfaltu
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
22.06.2011 29.06.2011 TAK
Bez Uwag
16 D/16/PRKK Naturalne kruszywo mineralne 0/4 mm z kopalni Żabiny do budowy nasypów Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
1. Sprawozadnie z Badań IBDiM
2. Świadectwo badania nr 3A/02/2010
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
22.05.2011 06.06.2011 TAK
Bez Uwag
17 D/17/PRKK Naturalne kruszywo mineralne 0/31,5 mm z kopalni Grzybiny do budowy nasypów Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
1. Sprawozadnie z Badań IBDiM
2. Świadectwo badania nr 1A/08/2010
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
22.05.2011 06.06.2011 TAK
Bez Uwag
18 D/18/PRKK Naturalne kruszywo mineralne z kopalni Rumień do budowy nasypów (pospółka) Drogowa Zakład Produkcyjno - Handlowy - Usługowy "Unison" Ryszard Prusiński
ul. Niezapominajka 10, 05-802 Pruszków
Kopalnia Rumień
1. Ocena przydatności kruszywa IBDiM
2. Informacja o wyrobie
3. Deklaracja Zgodności nr 2/2010/KR
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
22.05.2011 30.06.2011 NIE
Załączone badanie przydatności dotyczy budownictwa kolejowego a niniejszy wniosek odnosi się do kruszywa w budownictwie drogowym
19 D/19/PRKK Płyty i belki betonowe oraz elementy polimerowe nawierzchni przejazdowej typu Mirosław Drogowa Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
Mirosław Ujski 51, 64-850 Ujście
1. Aprobata Techniczna IK AT/09-2010-0105-01
2. Świadectwo nr B/200/0291
3. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr CZKP CNTK-4/2010
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
26.05.2011 01.06.2011 TAK
Bez Uwag
20 D/20/DELTA Naturalne kruszywo mineralne 0/31,5 mm na warstwę odsączającą Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o. 1. Wyniki badań naturalnego kruszywa mineralnego 0/31,5 mm
2. Świadectwo badania nr 1A/08/2010
3. Sprawozdanie z badań nr 246/10
Działdowo-Gralewo 08.07.2011 21.07.2011 NIE
Według wynków badań IBDiM kruszywo nie nadaje się do budowy nasypu. Wg sprawozdania Geostandard - tak
21 D/21/Delta Prid Naturalne kruszywo mineralne 0/4 mm do budowy nasypów Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o.
ul. 1-go Maja 13, 10-117 Olsztyn
1. Wynik badań naturalnego kruszywa mineralnego 0-4 mm
2. Świadectwo badania nr 2A/11/2010
Działdowo-Gralewo 08.07.2011 12.07.2011 TAK
Bez Uwag
22 D/22/Delta Prid Kruszywo naturalne 0/2 mm do budowy nasypów Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o.
ul. 1-go Maja 13, 10-117 Olsztyn
1. Wyniki badań naturalnego kruszywa mineralnego 0-2 mm Działdowo-Gralewo 08.07.2011 12.07.2011 TAK
Bez Uwag
23 D/23/Delta Prid Kruszywo łamane 0/31,5 mm na podbudowę stabilizowaną mechanicznie Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o.
ul. 1-go Maja 13, 10-117 Olsztyn
1. Sprawozdanie z badań 2/46/10
2. Sprawozdanie z badań kruszywa
Działdowo-Gralewo 08.07.2011 12.07.2011 TAK
Bez Uwag
24 D/24/DELTA Geowłóknina separacyjna Drenotex 200 Drogowa Freudenberg Politem Sp. z o. o.
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
1. Charakterystyka Techniczna
2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE
Działdowo - Gralewo 08.07.2011 21.07.2011 NIE
Powołana specyfikacja techniczna wymaga żeby geowłóknina spełniała warunki odpowiedniej aprobaty technicznej (brak w załączeniu)
25 D/25/DELTA Geowłóknina separacyjna NW20 polipropylenowa, igłowana, termicznie zgrzewana Drogowa Bonar Technical Fabrics 1. Certyfikat CE Działdowo-Gralewo 08.07.2011 21.07.2011 NIE
Załączony dokument jest informacją o wyrobie. Powołane STWiORB wymaga odniesienia się do odpowiedniej aprobaty
26 D/26/DELTA PRID Geowłóknina separacyjna NW9 Drogowa Bonar Technical Fabrics 2. Certyfikat CE Działdowo-Gralewo 08.07.2012 21.07.2012 NIE
Załączony dokument jest informacją o wyrobie, brak powołania się na specyfikację techniczną (PN, aprobatę) wg której wyrób jest wytworzony
27 D/27/PRKK Prefabrykowane płyty żelbetowe nawierzchni drogowej typu CBP Drogowa Wytwórnia podkładów strunobetonowych Strunbet Sp. z o. o.
Bogumiłowice 299, 33-121 Bogumiłowice
1. Aprobata techniczna CNTK nr AT/01-2007-0140-00
2. Świadectwo UTK nr B/2008/0010
3. Świadectwo UTK nr B/2008/0009
4. Karta techniczna
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
08.07.2011 11.07.2011 TAK
Bez Uwag
28 D/28/PRKK Nawierzchnia drogowa skrzyżowania linii kolejowej z drogą publiczną w jednym poziomie z prefabrykowanych wielkogabarytowych płyt żelbetowych o grubości 140 mm i 180 mm Drogowa TRACK TEC S.A.
ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa
1. Świadectwo UTK nr B/2010/0077
2. Świadectwo UTK nr B/2010/0078
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
14.07.2011 20.07.2011 TAK
Bez Uwag
29 D/29/PRKK Pospółka Drogowa "Wizal" Zalewska Maria
Kopalnia Przyborowie Górne gm. Załuski
ul. Długa 19A, 05-119 Legionowo
1. Ocena przydatności kruszywa
2. Materaił zatwierdzony pod nr T/6/TP i T/6,1/TP
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
25.07/2011 29.08.2011 02.09.2011
30 D/30/PRKK Mieszanka mineralno - asfaltowa AC 22 P KR 3-4 Drogowa Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjno - Drogowych Sp. z o. o.
ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo
1. Recepta mieszanki mineralno - asfaltowej nr 01/K/2011
2. Sprawozdanie zbadań mączki nr 159/05/10
3. Świadectwo badań kruszywa 436/K/10
4. Świadectwo badań kruszywa 8/K/11
5. Świadectwo badań kruszywa 9/K/1
6. Świadectwo badań kruszywa 10/K/11
7. Świadectwo jakości asfaltu 1432/PL
8. Oznakowane CE asfaltu
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
26.07.2011 27.07.2011 TAK
Bez Uwag
31 D/31/PRKK Mieszanka mineralno - asfaltowa
AC 16 W P KR3-4
Drogowa Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjno - Drogowych Sp. z o. o.
ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo
1. Recepta mieszanki mineralno - asfaltowej nr 02/K/2011
2. Sprawozdanie zbadań mączki nr 159/05/10
3. Świadectwo badań kruszywa 436/K/10
4. Świadectwo badań kruszywa 8/K/11
5. Świadectwo badań kruszywa 9/K/1
6. Świadectwo badań kruszywa 92/K/11
7. Świadectwo jakości asfaltu 1432/PL
8. Oznakowane CE asfaltu
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
26.07.2011 27.07.2011 TAK
Bez Uwag
32 D/32/PRKK Mieszanka Mineralno-Asfaltowa Ac11 S KR 3-4 Drogowa Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjno - Drogowych Sp. z o. o.
ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo
1. Recepta mieszanki mineralno-asfaltowej nr 03/K/2011
2.Sprawozdanie z badania maczki nr 159/05/10
3.Świadectwo badań kruszywa nr 436/K/10
4. Świadectwo badań kruszywa nr 8/K/11
5. Świadectwo badań kruszywa nr 9/K/11
6. Świadectwo jakości asfaltu 1432/PL
7. Oznakowanie CE asfalt
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
26.07.2011 27.07.2011 NIE
Kruszywo nie spełnia wymagań do stosowania w warstwach ścieralnych
32,1 D/32,1/PRKK Mieszanka Mineralno-Asfaltowa Ac 115 S KR 3-4 Drogowa Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjno - Drogowych Sp. z o. o.
ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo
1. Sprawozdanie z badań nr 749/09/11 - koleinowanie
2. Recepta mieszanki mineralno-asfaltowej nr 02/K/2011
3. Sprawozdanie z badania maczki nr 159/05/10
4. Świadectwo badań kruszywa nr 436/K/10
5. Świadectwo badań kruszywa nr 8/K/11
6. Świadectwo badań kruszywa nr 9/K/11
7. Świadectwo badań kruszywa 92/K/11
8. Świadectwo jakości asfaltu 1432/PL
9. Oznakowanie CE asfalt
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
27.09.2011 28.09.2011 TAK
Bez Uwag
33 D/33/PRKK Krawężnik betonowy 15x30x100 cm Drogowa Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk
1. Deklaracja Zgodności nr 2/54/2010 (oznakowanie CE) Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
08.08.2011 16.08.2011 TAK
Bez Uwag
34 D/3/4/PRKK Kruszywo z podtorza ze stacji Rybno Pomorskie do budowy nasypów Drogowa PRK w Krakowie S.A.
ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków
(wykop z podtorza ze stacji Rybno Pomorskie)
1. Badanie kruszywa z podtorza ze Stacji Rybno Pomorskie Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
08.08.2011 16.08.2011 TAK
Bez Uwag
35 D/35/PRKK Beton B-25 (fundament korytka) Drogowa Zakład Betoniarski Wojciech Zgliczyński
ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo
1. Aprobaty Materiałowe nr M/25/PRKiI i P/24/ELIN Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
36 D/36/PRKK Strukturalne rury i kształtki HEGLER w zakresie średnic od 100 mm do 600 mm Drogowa HEGLER PLASTIK GMBH
Heglerstrasse 8
D-97714 Oerlenbach
1. Aprobata Materiałowa nr W/7/PRKiI Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
37 D/37/PRKK Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych o średnicach 450 -2500 mm. System łączenia elementów na uszczelkę lub pióro / wpust Drogowa Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Peach” Sp. z o. o.
ul. Bolesława Chrobrego 20B, 64-600 Międzychód
1. Aprobata Materiałowa nr W/8/PRKiI Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
38 D/38/PRKK Beton B-10 (ława) Drogowa Zakład Betoniarski Wojciech Zgliczyński
ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo
1. Aprobata Materiałowa nr P/10/ELIN Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
38,1 D/38,1/Prid Beton B-10 (ława pod krawężnik drogowy
i obrzeże) – rozszerzenie do wniosku
materiałowego nr D/38/PRKK
Drogowa Zakład Betoniarski Wojciech Zgliczyński
ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo
1. Recepta na beton B10 – C8/10 nr BT/C8/10/S4
2. Protokół nr 10/10/2011 z badania wytrzymałości na ściekanie
3. Świadectwo badań kruszywa nr 489/K/10 – kruszywo 0/2 mm
4. Świadectwo badań kruszywa nr 490/K/10 – kruszywo 2/8 mm
5. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 2/2011 – żwir płukany 2/8mm
6. Świadectwo badań kruszywa nr 491/K/10 – kruszywo 8/16mm
7. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 3/2011 – żwir płukany 8/16mm
8. Deklaracja Zgodności nr CC/024/2009 – CENTRAMENT N 9
9. Aprobata materiałowa nr D/38/PRKK
Działdowo - Gralewo 15.03.2012 20.03.2012 TAK
Bez Uwag
39,2 D/38,2/PRID Beton B-10 (ława pod krawężnik drogowy
i obrzeże) – rozszerzenie do wniosku
materiałowego nr D/38/PRKK
Drogowa Zakład Betoniarski Wojciech Zgliczyński
ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo
1. Recepta na beton B10 – C8/10 nr BT/C8/10/S4
2. Protokół nr 10/10/2011 z badania wytrzymałości na ściekanie
3. Świadectwo badań kruszywa nr 489/K/10 – kruszywo 0/2 mm
4. Świadectwo badań kruszywa nr 490/K/10 – kruszywo 2/8 mm
5. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 2/2011 – żwir płukany 2/8mm
6. Świadectwo badań kruszywa nr 491/K/10 – kruszywo 8/16mm
7. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 3/2011 – żwir płukany 8/16mm
8. Deklaracja Zgodności nr CC/024/2009 – CENTRAMENT N 9
9. Aprobata materiałowa nr D/38/PRKK
Działdowo - Gralewo 27.03.2012 28.03.2012 TAK
Bez Uwag
39 D/39/PRKK Krawężnik betonowy 15x30x100 cm Drogowa Buszrem S.A.
ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
1. Aprobata Materiałowa nr P/32/ELIN Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
40 D/40/PRKK Betonowa kostka brukowa Polbruk gr. 80 mm Drogowa Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk
1. Deklaracja Zgodności nr 7/54/2010
2. Deklaracja Zgodności nr 07/1/2009/Florczaki/Łukta
3. Sprawozdanie z badań Działu Kontroli Jakości z dnia 03.12.2010
4. Sprawozdanie z badań Działu Kontroli Jakości z dnia 24.12.2010
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
40,1 D/40,1/PRKK Betonowa kostka brukowa Polbruk gr. 80 mm Drogowa Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk
1. Aprobata materiałowa nr D/40/PRKK Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
26.10.2011 27.10.2011 TAK
Bez Uwag
41 D/41/PRKK Kruszywo z podtorza ze stacji Rybno Pomorskie do budowy nasypów Drogowa PRK w Krakowie S.A.
ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków
(wykop z podtorza ze stacji Rybno Pomorskie)
1. Badanie kruszywa z podtorza ze Stacji Rybno Pomorskie Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
08.08.2011 16.08.2011 TAK
Bez Uwag
41,1 D/41,1/PRKK Kruszywo z podtorza ze stacji Rybno Pomorskie do budowy warstwy podbudowy dróg Drogowa PRK w Krakowie S.A.
ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków
(wykop z podtorza ze stacji Rybno Pomorskie)
1. Aprobata Materiałowa nr D/41/PRKK Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
22.09.2011 23.11.2011 TAK
Bez Uwag
42 D/42/PRKK Malowanie cienkowarstwowe znaków poziomych Drogowa Farby Maestria Polska Sp. z o. o.
ul. 19 stycznia 60, 09-100 Płońsk
1. Deklaracja Zgodności nr KDZ FWP 007
2. Świadectwo Jakości z dnia 27.07.2011
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
43 D/43/PRKK Pachołki drogowe Drogowa Elplast+ Sp. z o. o.
ul. Świerczewskiego 8, 44-336 Jastrzębie Zdrój
1. Deklaracja Zgodności nr 24
2. Aprobata Techniczna nr AT/2007-03-0046
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
44 D/44/PRKK Znaki drogowe pionowe Drogowa Giera Znaki Drogowe
Michał Giera, Krystyna Giera Sp. J.
ul. Lipowa 49a, 11-042 Jankowo
1. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 1/2010 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
45
46 D/46/PRID Mieszanka kruszywa naturalnego 0/31,5 mm na warstwę odsączającą Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Naturalnych Sp. z o. o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
Kopalnia Grzybiny
1. Sprawozdanie z badań nr 246/10 Działdowo - Gralewo 17.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
47 D/47/PRID Geowłóknina separacyjna Drenotex 200 na warstwę odcinającą Drogowa Freudenberg Politem Sp. z o. o.
ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź
1. Aprobata Techniczna IBDiM
2. Atest Higieniczny
3. Charakterystyka Techniczna
4. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE
Działdowo - Gralewo 17.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
48 D/48/PRID Betonowa kostka brukowa gr 60 mm Drogowa Buszrem S.A.
ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
1. Krajowa Deklaracji Zgodności nr 1/2011
2. Karta kontrolna wyrobu nr 163
Działdowo - Gralewo 17.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
49 D/49/PRID Betonowa kostka brukowa gr 80 mm Drogowa Buszrem S.A.
ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
1. Krajowa Deklaracji Zgodności nr 2/2011
2. Karta kontrolna wyrobu nr 172
Działdowo - Gralewo 17.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
50 D/50/DELTA Korytko ściekowe półokrągłe 33/60/8-15 cm Drogowa Buszrem S.A.
ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
1. Krajowa Deklaracji Zgodności nr 11/2011
2. Karta kontrolna wyrobu nr 26
Działdowo - Gralewo 17.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
50,1 D/50,1/PRKK Korytko ściekowe półokrągłe 33/60/8-15 cm Drogowa Buszrem S.A.
ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
Zakład Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo
1. Wniosek o Akceptację MA nr D/50/ DELTA Ciechanów Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
23.09.2011 27.09.2011 TAK
Bez Uwag
51 D/51/PRID Krawężnik 150/1000/300 szary Drogowa Buszrem S.A.
ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
1. Krajowa Deklaracji Zgodności nr 8/2011
2. Karta kontrolna wyrobu nr 20, 13
Działdowo - Gralewo 17.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
52 D/52/PRID Krawężnik betonowy prosty gr. 80 mm Drogowa Buszrem S.A.
ul. Żwirki 9, 97-300 Piotrków Trybunalski
1. Krajowa Deklaracji Zgodności nr 7/2011
2. Karta kontrolna wyrobu nr 38, 143
Działdowo - Gralewo 17.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
53 D/53/PRID Geowłóknina separacyjna Polyfelt TS30 na warstwę odcinającą Drogowa TenCate Geosynthetics Austria GmbH
SchachermayerstraBe 18
A-4021 Linz, Austria
1.Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2008-0066-01
2. Deklaracja zgodności CE
3. Marking Declaration CE
4. Opis produktu
5. Dane techniczne
Działdowo - Gralewo 17.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
54 D/54/PRID Geowłóknina separacyjna Polyfelt TS30 na warstwę odsączającą Drogowa TenCate Geosynthetics Austria GmbH
SchachermayerstraBe 18
A-4021 Linz, Austria
1.Aprobata Techniczna CNTK nr AT/09-2008-0066-01
2. Deklaracja zgodności CE
3. Marking Declaration CE
4. Opis produktu
5. Dane techniczne
Działdowo - Gralewo 17.08.2011 29.08.2011 TAK
Bez Uwag
55 D/55/PRKK Geowłóknina Mokrutex HQ PP 200 Drogowa Retex a.s
U Nadrazi 894
672 01 Moravsky Krumlov
Republika Czeska
1. Certyfikat CE nr 1021-CPD-080/04 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
29.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
56 D/56/PRKK Glob-Krata - geokrata Drogowa Zakład Ślusarski Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
F. Gajom, B. Dutkiewicz Sp. j.
ul. Unii Lubelskiej 6, 48-303 Nysa
1. Certyfikat CE nr 1488-CPD-0105/Z
2. Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE nr 1488-CPD-0105/Z
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
29.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
57 D/57/PRKK Beton towarowy B-25 Drogowa Wojciech Zgliczyński Zakład Betoniarski
ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo
1. Deklaracja Zgodności Producenta z dnia 10.08.2011 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
58 D/58/PRKK Kanał odpływowy AS - 100 typu M Drogowa AS PPH Andrzej Zygmunt Sobiesiak
ul. Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno
1. Deklaracja Zgodności Piaseczno, styczeń 2010 (oznakowanie CE) Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
59 D/59/PRKK Kanał odpływowy AS - B 100 typu M Drogowa AS PPH Andrzej Zygmunt Sobiesiak
ul. Urbanistów 1, 05-500 Piaseczno
1. Deklaracja Zgodności Piaseczno, styczeń 2010 (oznakowanie CE) Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
60 D/60/PRKK Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego poli(chlorku Winylu) DN 50-200 mm Drogowa Pipelife Polska S.A.
Zakład Produkcyjny w Strzałkowie, 26-625 Wolanów
1. Deklaracja Zgodności nr S 388/2008 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
61 D/61/PRKK Rury perforowane o ściankach strukturalnych z polipropylenu (PP) DN od 110 do 630 mm Drogowa Pipelife Polska S.A.
Zakład Produkcyjny w Strzałkowie, 26-625 Wolanów
1. Deklaracja Zgodności nr S 433/2009 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
62 D/62/PRKK Rury z polietylenu (PE 80, PE 100) DN 16 do 1600 mm Drogowa Pipelife Polska S.A.
Zakład Produkcyjny w Strzałkowie, 26-625 Wolanów
1. Deklaracja Zgodności nr S 445/2010 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
63 D/63/PRKK Właz okrągły P-TOP L, o średnicy wew. 600 mm, w klasie obciążenia D 400 Drogowa Purator Polska Ekotechnika Sp.z o. o.
ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa
1. Deklaracja Zgodności nr 1106107 z dnia 20.06.2011 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
64 D/64/PRKK Żwir płukany 2-8 mm Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
Krajowa Deklaracja Zgodności nr 1/2009 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
65 D/65/PRKK Żwir płukany 8-16 mm Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
Krajowa Deklaracja Zgodności nr 2/2009 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
66 D/66/PRKK Żwir płukany 16-31,5 mm Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
Krajowa Deklaracja Zgodności nr 6/2009 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
67 D/67/PRKK Piasek 0/2 mm Żabiny I Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Świadectwo Badań kruszywa nr 685/K/09 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
68 D/68/PRKK Kruszywo drobne 0/2 mm - ZG Żabiny I Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Świadectwo Badań kruszywa nr 512/K/10 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
68,1 D/68,1/PRKK Kruszywo drobne 0/2 mm - ZG Żabiny I Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Aprobata Materiałowa nr D/68/PRKK Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
16.09.2011 22.09.2011 NIE
Do ponownie złożonego wniosku dołączyć wyniki badań kruszywa.
Przedstawić dokumenty źródłowe z kopalni
68,2 D/68,2/PRKK Kruszywo drobne 0/2 mm - ZG Żabiny I Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Aprobata Materiałowa nr D/68/PRKK wraz załącznikami Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
19.10.2011 25.10.2011 NIE
Wg wyników badań z załączonego świadectwa kruszywo nie spełnia wymaganych warunków
Załączone dokumenty nie stanowią o spełnieniu warunków SST dla specyfikacji D.04.02.01, D04.02.02
69 D/69/PRKK Kruszywo grube 2/8 mm - ZG Żabiny I Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Świadectwo Badań kruszywa nr 513/K/10 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
70 D/70/PRKK Kruszywo grube 2/16 mm - ZG Żabiny I Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Świadectwo Badań kruszywa nr 515/K/10 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
71 D/71/PRKK Kruszywo grube 8/16 mm - ZG Żabiny I Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Świadectwo Badań kruszywa nr 514/K/10 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
72 D/72/PRKK Kruszywo grube 16/31,5 mm kopalnia Żabiny I w Grzybniach k/Uzdowa Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Świadectwo Badań kruszywa nr 217/K/10 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
73 D/73/PRKK Mieszanka 0/31,5 mm do stabilizacji mechanicznej Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Krajowa deklaracja Zgodności nr 4/2009 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
73,1 D/73,1/PRKK Mieszanka 0/31,5 mm do stabilizacji mechanicznej Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Aprobata Materiałowa nr D/73/PRKK Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
07.12.2011 14.12.2011 TAK
Bez Uwag
74 D/74/PRKK Beton towarowy B-20 Drogowa Zakład Betoniarski Wojciech Zgliczyński
ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo
1. Deklaracja zgodnosci producenta z dnia 10.08.2011 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
75 D/75/PRKK Zaprawa cementowa M-12
Podsypka cementowo - piaskowa
Drogowa Zakład Betoniarski Wojciech Zgliczyński
ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo
1. Deklaracja zgodnosci producenta z dnia 10.08.2011 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
76 D/76/PRKK Krawężnik betonowy, obrzeże trawnikowe 6x20x100 cm Drogowa Polbruk S.A.
ul. Nowy Świat 16c, 80-299 Gdańsk
1. Deklaracja zgodności nr 9/51/2010 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
77 D/77/TP Prefabrykowane wielkogabarytowe płyty żelbetowe o grubości 140 mm i 180 mm dla torów z szyn 49E1 i 60E1 Drogowa Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Elementów Budowlanych „Elmont”
ul. Żelazowej Woli 20/31, 20-853 Lublin
1. Świadectwo UTK nr B/2007/0105
2. Świadectwo UTK nr B/2007/0106
3. Aprobata techniczna CNTK AT/09-20008-0011-02
4. Deklaracja zgodności
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
08.09.2011 29.09.2011 TAK
Bez Uwag
78 D/83/PRID Beton Asfaltowy 0/16 lub 0/12,8 Drogowa PRID – Ciechanów Sp. z o. o.
Chotum 46A, 06-452 Ościsłowo
1. Recepta Laboratoryjna nr. TPA/CI/RA/PN-PN/11/336
2. Sprawozdanie z badania mączki wapiennej nr TPA/CI/SB/300a/11/001
3. Sprawozdanie z badań kruszywa 0/2 nr TPA/CI/SB/212a/11/001
4. Sprawozdanie z badań kruszywa 2/8 nr TPA/CI/SB/212a/11/005
5. Sprawozdanie z badań kruszywa 8/16 nr TPA/CI/SB/212a/11/003
6. Sprawozdanie z badań pyłu nr TPA/CI/SB/300a/11/002
7. Znak CE – mączka wapienna
8. Znak CE – kruszywa 0/2; 2/8; 8/16;
9. Świadectwo jakości – asfalt drogowy 50/70
10. Rekomandacja techniczna IBDiM nr RT/2009-03-0012.
Działdowo - Gralewo 08.09.2011 11.10.2011 TAK
Bez Uwag
79 D/79/PRKK Rury i kształtki odwodnieniowe o ściankach dwuwarstwowych z PEHD w zakresie średnic Ø 100 - Ø 600 Drogowa Frankische Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH&Co. KG
97484 Konigsberg/Bayern - Niemcy
1. Wzór Deklaracji Zgodności nr F/09/10
2. Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2007-03-1306
3. Zmiana nr 1 do AT/2007-03-1306
4. Aprobata Techniczna COBiRTI nr AT/2004-02-1412-01
5. Aneks nr 1 do AT/2004-02-1412-01
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
08.09.2011 27.09.2011 TAK
Bez Uwag
80 D/80/PRKK Beton B-15 Drogowa Zakład Betoniarski Wojciech Zgliczyński
ul. Grunwaldzka 43, 13-200 Działdowo
1. Recepta nr 1.08.2010
2. Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2006-03-2080
3. Świadectwo badań kruszywa nr 489/K/10, 490/K/10, 491/K/10
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
30.08.2011 02.09.2011 TAK
Bez Uwag
81 D/81/PRKK Korytko odwadniające ACO Drain Drogowa ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo
1. Atest higieniczny nr HK/B/1651/01/2008
2. Deklaracja zgodności nr 005/SK/2008
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
05.09.2011 19.09.2011 TAK
Bez Uwag
82
83 D/83/PRID Beton Asfaltowy BA 0/25.0 Drogowa PRID – Ciechanów Sp. z o. o.
Chotum 46A, 06-452 Ościsłowo
1. Recepta Laboratoryjna nr. TPA/CI/RA/PN-PN/11/338
2. Sprawozdanie z badania mączki wapiennej nr TPA/CI/SB/300a/11/001
3. Sprawozdanie z badań kruszywa 0/2 nr TPA/CI/SB/212a/11/001
4. Sprawozdanie z badań kruszywa 0/4 nr TPA/CI/SB/212a/11/007
5. Sprawozdanie z badań kruszywa 2/8 nr TPA/CI/SB/212a/11/005
6. Sprawozdanie z badań kruszywa 8/16 nr TPA/CI/SB/212a/11/006
7. Sprawozdanie z badań kruszywa 16/22,4/2 nr TPA/CI/SB/212a/11/008
8. Sprawozdanie z badań pyłu nr TPA/CI/SB/300a/11/002
9. Znak CE – mączka wapienna
10. Znak CE – kruszywa 0/2; 0/4; 2/8; 8/16; 16/22,4
11. Świadectwo jakości – asfalt drogowy 50/70
12. Rekomandacja techniczna IBDiM nr RT/2009-03-0012.
Działdowo - Gralewo 08.09.2011 07.10.2011 TAK
Bez Uwag
84 D/84/PRID Kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane
Szybkorozpadowa C 60 B3 ZM i średniorozpadowa C 65 B4 RC
Drogowa Bitunova Sp. z o. o.
ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa
1. Certyfikat zakładowej kontroli produkcji WE 2219-CPD-0011-1
2. Załącznik nr 1/2011 do CZKP WE
3. Znak CE dla emulsji C 60 B3 ZM
4. Formularz badań emulsji C60 B3 ZM
5. Znak CE dla emulsji C 65 B4 RC
6. Formularz badań emulsji C 65 B4 RC
Działdowo - Gralewo 08.09.2011 07.10.2011 TAK
Bez Uwag
85 D/85/PRID Beton klasy C8/10
(ława pod krawężnik drogowy i obrzeże)
Drogowa Zakład Betoniarski Zgliczyńscy
ul. Grunwaldzka 52, 13-200 Działdowo
1. Recepta nr BT/C8/10/S4
2. Protokół z badania wytrzymałości nr 10/10/2010
3. Świadectwo badań kruszywa nr 489/K/10
4. Świadectwo badań kruszywa nr 490/K/10
5. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 2/2011
6. Świadectwo badań kruszywa nr 491/K/10
7. Krajowa Deklaracja Zgodności nr 3/2011
8. Deklaracja Zgodności WE nr CC/024/2009
Działdowo - Gralewo 14.09.2011 20.09.2011 NIE
Załączone wyniki badań są nieaktualne
86 D/86/PRKK Kruszywo drobne 0/2 mm
Kruszywo grube 2/8 i 2/16 mm
Drogowa Direx Ireneusz i Dorota Prudzyńscy S. j.
ul. Trakt Brzeski 152, 05-070 Sulejówek
1. Aprobata Materiałowa nr A/68/PRKK
2. Aprobata Materiałowa nr A/69/PRKK
3. Aprobata Materiałowa nr A/70/PRKK
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
14.09.2011 20.09.2011 TAK
Bez Uwag
87 D/87/PRKK Kruszywo łamane 0/31,5 mm do stabilizacji mechanicznej Drogowa Firma Usługowo – Handlowa Tadeusz Góralski
Nowe Grodziczno 45, 13-324 Grodziczno
1. Wyniki badań kruszywa z dnia 09.09.2011 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
14.09.2011 22.09.2011 TAK
Nie może być stosowane do wykonywania podbudów ... (zapis inspektora nieczytelny)
88 D/88/PRKK Kruszywo drobne 0/2 mm (piasek) Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
1. Świadectwo Badań kruszywa nr 226A/K/10
2. Świadectwo Badania nr 5A/05/2010
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
16.09.2011 22.09.2011 NIE
Kruszywo nie spełnia wymagań specyfikacji
89 D/89/PRKK Naturalne kruszywo mineralne 0 / 40 mm (na dolne warstwy nasypu – poniżej 0,5 m) Drogowa Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych Sp. z o. o.
ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo
1. Wyniki badań z września 2011 r. Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
16.09.2011 22.09.2011 TAK
Bez Uwag
90 D/90/PRID Beton Asfaltowy BA 0/16 Drogowa PRID – Ciechanów Sp. z o. o.
Chotum 46A, 06-452 Ościsłowo
1. Recepta Laboratoryjna nr. TPA/CI/RA/PN-PN/11/338
2. Sprawozdanie z badania mączki wapiennej nr TPA/CI/SB/300a/11/001
3. Sprawozdanie z badań kruszywa 0/2 nr TPA/CI/SB/212a/11/001
4. Sprawozdanie z badań kruszywa 0/4 nr TPA/CI/SB/212a/11/007
5. Sprawozdanie z badań kruszywa 2/8 nr TPA/CI/SB/212a/11/005
6. Sprawozdanie z badań kruszywa 8/16 nr TPA/CI/SB/212a/11/006
7. Sprawozdanie z badań pyłu nr TPA/CI/SB/300a/11/002
8. Znak CE – mączka wapienna
9. Znak CE – kruszywa 0/2; 0/4; 2/8; 8/16;
10. Świadectwo jakości – asfalt drogowy 50/70
11. Rekomandacja techniczna IBDiM nr RT/2009-03-0012.
Działdowo - Gralewo 22.09.2011 11.10.2011 TAK
Bez Uwag
91 D/91/PRKK System barier ochronnych Drogowa Polimex – Mostostal S.A.
ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa
1. Certyfikat Zgodności WE nr 2219-CPD-0021 Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
23.09.2011 27.09.2011 TAK
Bez Uwag
92 D/92/PRKK Kruszywo z podtorza ze stacji Rybno Pomorskie do budowy nawierzchni tłuczniowej Drogowa PRK w Krakowie S.A.
ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków
(wykop z podtorza ze stacji Rybno Pomorskie)
1. Raport z badań kruszywa z dnia 22.09.2011 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
23.09.2011 27.09.2011 TAK
Bez Uwag
92,1 D/92,1/PRKK Kruszywo z podtorza ze stacji Rybno Pomorskie do budowy nawierzchni tłuczniowej Drogowa PRK w Krakowie S.A.
ul. Czapińskiego 3, 30-048 Kraków
(wykop z podtorza ze stacji Rybno Pomorskie)
2. Raport z badań kruszywa z dnia 22.09.2011 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo93 D/93/PRKK Kątownik 40 x 40 x 4 (wygrodzenia z siatki w ramkach) Drogowa Huta Pokój S.A.
ul. Niedurnego 79, 41-709 Ruda Śląska
1. Atest 2.2 nr 46/10/03083/04
2. Zakładowe świadectwo jakości nr 9008/2011
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
23.09.2011 27.09.2011 TAK
Bez Uwag
94 D/94/PRKK Kątownik 40 x 40 x 5 (wygrodzenia z siatki w ramkach) Drogowa Arcelor Mittal Ostrava a.s.
Vratimovska 689,707 02 Ostrava-Kuncice
1. Certyfikat 3.1 nr 32378/2010
2. Zakładowe świadectwo jakości nr 9008/2011
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
23.09.2011 27.09.2011 TAK
Bez Uwag
95 D/95/PRKK Zestaw farb antykorozyjnych do stali cynkowanej – Teknos 2 Drogowa TEKNOS OY
Takkatie 3
FL-00371 Helsinki, Finlandia
1. Rekomendacja techniczna IBDiM nr RT/2010-03-0033 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
23.09.2011 27.09.2011 TAK
Bez Uwag
96 D/96/PRKK Emulsja asfaltowa kationowa średniorozpadowa niemodyfikowana EK2-60 Drogowa Pl-Bitunova Sp. z o. o.
ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa
1. Krajowa deklaracja zgodności nr 4/EAK/2009
2. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-1457
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.10.2011 07.10.2011 TAK
Bez Uwag
97 D/97/PRKK Emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowe niemodyfikowane EK1-60, EK1-65, EK1-70 Drogowa Pl-Bitunova Sp. z o. o.
ul. Gliwicka 9, 47-240 Bierawa
1. Krajowa deklaracja zgodności nr 2/EAK/2009
2. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-0384 + zmiana nr 1
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.10.2011 11.10.2011 TAK
Bez Uwag
98 D/98/PRKK Mieszanka mineralno – asfalowa na podbudowę z asfaltobetonu 0/25 KR3-6 Drogowa Sando Budownictwo Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53, 00113 Warszawa
1. Recepta mieszanki nr 19/2011 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.10.2011 11.10.2011 TAK
Bez Uwag
99 D/99/PRKK Mieszanka mineralno – asfalowa na warstwę wiążącą z asfaltobetonu 0/16 KR3 Drogowa Sando Budownictwo Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53, 00113 Warszawa
1. Recepta mieszanki nr 6/Bit/0004/2011 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.10.2011 11.10.2011 TAK
Bez Uwag
100 D/100/PRKK Mieszanka mineralno – asfalowa na warstwę ścieralną z asfaltobetonu 0/12,8 KR3 Drogowa Sando Budownictwo Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53, 00113 Warszawa
1. Recepta mieszanki nr 7/Bit/0004/2011 Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.10.2011 11.10.2011 TAK
Bez Uwag
101 D/101/PRKK Kruszywo, z wykopu koryta drogi równoległej w km 175,950 ÷ 176,050 w miejscowości Jeglia, do budowy nasypów Drogowa Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
ul. Czapińskiego3, 30-048 Kraków
Kruszywo, z wykopu koryta drogi równoległej w km 175,950 ÷ 176,050 w miejscowości Jeglia, do budowy nasypów
1. Ocena przydatności kruszywa mineralnego Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.10.2011 07.10.2011 TAK
Bez Uwag
102 D/102/PRID Rury stalowe, spiralnie karbowane wraz z łącznikami HEL-COR w zakresie średnic Ø300 – Ø3600 Drogowa ViaCon Polska Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 6, 64-130 Rydzyna
1. Deklaracja zgodności nr 01/OG/HC/VCP/2011
2. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-0248
Działdowo - Gralewo 14.10.2011 19.10.2011 TAK
Bez Uwag
103 D/103/PRID Prefabrykowane wielkogabarytowe płyty żelbetowe Drogowa Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Elementów Budowlanych „Elmont”
ul. Żelazowej Woli 20/31, 20-853 Lublin
1. Świadectwo UTK nr B/2007/0105 Działdowo - Gralewo 18.10.2011 25.10.2011 TAK
Bez Uwag
104 D/104/PRID Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych i rowerzystów Drogowa Czmuda S.A.
ul. Sokoła 6c, 11-041 Olsztyn
1. Krajowy certyfikat zgodności nr KCZ IBDiM-81/2010
2. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2009-03-2486
Działdowo - Gralewo 21.10.2011 27.10.2011 TAK
Bez Uwag
105 D/105/PRID Liner High Solid - farba do poziomego oznakowania dróg, rozpuszczalnikowa Drogowa PPG Polifarb Cieszyn S.A.
ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn
1. Krajowy certyfikat zgodności nr KCZ IBDiM-7-3/2010
2. Atest higieniczny nr HK/B/0290/03/2011
3. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2010-02-0091
Działdowo - Gralewo 21.10.2011 27.10.2011 TAK
Bez Uwag
106 D/106/PRID Stałe odblaskowe znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Drogowa Czmuda S.A.
ul. Sokoła 6c, 11-041 Olsztyn
1. Krajowy certyfikat zgodności nr KCZ IBDiM-8-2/2010 Działdowo - Gralewo 21.10.2011 27.10.2011 TAK
Bez Uwag
107 D/107/TP Korytko Aco Drain Multiline V100 do 500 z mocowaniem Drainlock Drogowa ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łajski, 05-119 Legionowo
1. Deklaracja zgodności nr 004/Multiline/2008 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
25.10.2011 27.10.2011 TAK
Bez Uwag
108 D/108/TP Mieszanka mineralno – asfaltowa AC 22 W KR 3-4 Drogowa Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRID w Mławie
ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława
1. Recepta mieszanki mineralno – asfaltowej NR 2/EN/11
2. Sprawozdanie z badań mączki nr TPA/WK/SB/310/10/008
3. Sprawozdanie z badań kruszywa nrTPA/WK/SB/211b/10/017
4. Sprawozdanie z badań kruszywa nrTPA/WK/SB/212g/10/037
5. Orzeczenie jakości kruszywa nr 1/2011
6. Sprawozdanie z badań kruszywa nrTPA/WK/SB/212g/10/036
7. Świadectwo jakości asfaltu ORBITON 25-55-60
8. Oznaczenie CE asfaltu.
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
26.10.2011 27.10.2011 TAK
Bez Uwag
109 D/109/TP Mieszanka mineralno – asfaltowa AC 22 P KR 3-4 Drogowa Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRID w Mławie
ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława
1. Recepta mieszanki mineralno – asfaltowej NR 4/EN/10
2. Sprawozdanie z badań mączki nr TPA/WK/SB/310/10/008
3. Sprawozdanie z badań kruszywa nr TPA/WK/SB/211b/10/017
4. Sprawozdanie z badań kruszywa nr TPA/WK/SB/212g/10/037
5. Orzeczenie jakości kruszywa nr 1/2011.
6. Sprawozdanie z badań kruszywa nrTPA/WK/SB/212g/10/036
7. Świadectwo jakości asfaltu 2978/PL
8. Oznakowanie CE asfaltu
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
26.10.2011 27.10.2011 TAK
Bez Uwag
110 D/110/TP Mieszanka mineralno – asfaltowa AC 11 S KR 5-6 Drogowa Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRID w Mławie
ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława
1. Recepta mieszanki mineralno – asfaltowej nr 1/EN/10/R
2. Sprawozdanie z badań mączki nr TPA/WK/SB/310/10/008
3. Sprawozdanie z badań kruszywa nr TPA/WK/SB/211g/10/058
4. Sprawozdanie z badań kruszywa nr TPA/WK/SB/212g/10/060
5. Sprawozdanie z badań kruszywa nr TPA/WK/SB/212g/10/059
6. Oznakowanie CE asfaltu
7. Świadectwo jakości asfaltu 2519/PL
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
26.10.2011 27.10.2011 TAK
Bez Uwag
111 D/111/PRID Naturalne kruszywo mineralne frakcji 0 ÷ 4 mm Drogowa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Naturalnych Sp. z o. o.
ul. Budowlana 3, 10-424 Olsztyn
Kopalnia Grzybiny
1. Świadectwo badania nr 1A/07/2011
2. Wyniki badań IBDiM
Działdowo - Gralewo 07.11.2011 22.11.2011 TAK
Bez Uwag
112 D/112/PRID Ścianka oporowa do rur Ø300 – Ø1000 mm do przepustu rurowego Drogowa P.P.H.U. Wektor Cezary Stolarek
ul. Papiernia 53, 27-300 Lipsko
1. Deklaracja zgodności nr 01/WEKTOR/2011 Działdowo - Gralewo 18.11.2011 29.11.2011 TAK
Bez Uwag
113 D/113/PRID Prefabrykowane, bezciśnieniowe żelbetowe rury kanalizacyjne WIPRO z mufą kielichową i uszczelką kilnową o średnicach 400, 500, 600, 800, 1000, 1200 mm Drogowa PV Prefabet Kluczbork S.A.
ul. Kościuszki 33, 46-200 Kluczbork
1. Deklaracja Zgodności nr B/210/2007
2. Informacja o wyrobie
3. Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2007-03-2188
Działdowo - Gralewo 18.11.2011 29.11.2011 TAK
Bez Uwag
114 D/114/TRAKCJA Beton asfaltowy BA 0/25 KR 3-6 P. Drogowa PRID – Ciechanów Sp. z o. o.
Chotum 46/A, 06-452 Ościsłowo
1. Recepta Laboratoryjna nr. TPA/CI/RA/PN-PN/11/379
2. Sprawozdanie z badań mączki nr TPA/CI/SB300a/11/001
3. Sprawozdanie z badań kruszywa 0/2 nr TPA/CI/SB/212a/11/001
4. Sprawozdanie z badań kruszywa 0/4 nr TPA/CI/SB/212a/11/007
5. Sprawozdanie z badań kruszywa 2/8 nr TPA/CI/SB/212a/11/002
6. Sprawozdanie z badań kruszywa 8/16 nr TPA/CI/SB/212a/11/002
7. Sprawozdanie z badań kruszywa 16/22,4 nr TPA/CI/SB/212a/11/008
8. Sprawozdanie z badań pyłu nr TPA/CI/SB/300a/11/002.
9. Znak CE – mączka wapienna
10. Znak CE – kruszywa 0/2, 0/4, 2/8, 8/16, 16/22,4
11. Świadectwo jakości – asfalt drogowy 35/50
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
29.11.2011 29.11.2011 TAK
Bez Uwag
115 D/115/TRAKCJA Beton asfaltowy BA 0/16 KR 3-6 Ś. Drogowa PRID – Ciechanów Sp. z o. o.
Chotum 46/A, 06-452 Ościsłowo
1. Recepta Laboratoryjna nr. TPA/CI/RA/PN-PN/11/424
2. Sprawozdanie z badań mączki nr TPA/CI/SB300a/11/001
3. Sprawozdanie z badań kruszywa 0/2 nr TPA/CI/SB/212a/11/013
4. Sprawozdanie z badań kruszywa 2/5 nr TPA/CI/SB/212a/11/010
5. Sprawozdanie z badań kruszywa 5/8 nr TPA/CI/SB/212a/11/011
6. Sprawozdanie z badań kruszywa 8/16 nr TPA/CI/SB/212a/11/014
7. Znak CE – mączka wapienna
8. Znak CE – kruszywa 0/2, 2/5, 5/8, 8/16.
9. Świadectwo jakości – asfalt drogowy 50/70
10. Rekomendacja techniczna IBDiM nr RT/2009-03-0012.
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
29.11.2012 29.11.2011 TAK
Bez Uwag
116 D/116/PRID Beton asfaltowy BA 0/20 KR 3-6 W. Drogowa PRID – Ciechanów Sp. z o. o.
Chotum 46/A, 06-452 Ościsłowo
1. Recepta Laboratoryjna nr. TPA/CI/RA/PN-PN/11/398
2. Sprawozdanie z badań mączki nr TPA/CI/SB300a/11/001
3. Sprawozdanie z badań kruszywa 0/4 nr TPA/CI/SB/212a/11/007
4. Sprawozdanie z badań kruszywa 2/8 nr TPA/CI/SB/212a/11/002
5. Sprawozdanie z badań kruszywa 8/16 nr TPA/CI/SB/212a/11/003
6. Sprawozdanie z badań kruszywa 16/22,4 nr TPA/CI/SB/212a/11/008
7. Sprawozdanie z badań pyłu nr TPA/CI/SB/300a/11/002
8. Znak CE – mączka wapienna.
9. Znak CE – kruszywa 0/4, 2/8, 8/16, 16/22,4,
10. Świadectwo jakości – asfalt drogowy 35/50
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
29.11.2012 29.11.2011 TAK
Bez Uwag
117 D/117/PRKK Mieszanka Mineralno-Asfaltowa Ac11 S KR 3-4 Drogowa Przedsiębiorstwo Robót Inzynieryjno - Drogowych Sp. z o. o.
ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo
1. Sprawozdanie z badań nr 749/09/11
2. Recepta mieszanki mineralno-asfaltowej nr 03/K/2011
3. Sprawozdanie z badania maczki nr 159/05/10
4. Świadectwo badań kruszywa nr 436/K/10
5. Świadectwo badań kruszywa nr 8/K/11
6. Świadectwo badań kruszywa nr 9/K/11
7. Świadectwo jakości asfaltu 1432/PL
8. Oznakowanie CE asfalt
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
06.12.2011 08.12.2011 TAK
Bez Uwag
118 D/118/TP Stałe odblaskowe znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego:
U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26, U27. Znaki dodatkowe AT, BT, R i W
Drogowa ZNAKI Gostynin sp. z o. o.
Ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin
1. Krajowy Certyfikat Zgodności nr KCZ IBDIM -73-1/2010 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
13.12..2011 14.12.2011 TAK
Bez Uwag
119 D/119/PRID Słupek prowadzący U-1a, U-1b Drogowa Thorsten 4F Sp. z o. o.
ul. Krokusowa 14a, 60-176 Poznań
1. Deklaracja zgodności WE nr U-1/8/2011 Działdowo-Gralewo 21.12.2012 24.01.2012 TAK
Bez Uwag
120 D/120/PRID Słupek U-2 bez folii Drogowa Elplast+ Sp. z o. o.
ul. Świerczewskiego 8, 44-336 Jastrzębie Zdrój
1. Deklaracja zgodności nr 100 Działdowo-Gralewo 21.12.2012 24.01.2012 TAK
Bez Uwag
121 D/121/ZRK DOM Krawężnik kolejowy KK-97 Drogowa Kucharski i Spółka Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” Sp. J.
ul. Gen. F. Kleeberga 63, 21-400 Łuków
1. Krajowa deklaracja zgodności nr 09/2009 Mława-Iłowo
Iłowo-Działdowo122 D/122/PRKK Kruszywo drobne 0/4mm (piasek) Drogowa DIREX Ireneusz i Dorota Prudzyńscy Spółka Jawna
ul. Trakt Brzeski 152
05 – 070 Sulejówek k/ Warszawy
1. Deklaracja zgodności nr 7/2011
2. Świadectwo badania nr 370/KM/11
Działdowo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
27.03.2012 28.03.2012 TAK
Zastosowanie zgodnie z D.04.02.02 - warstwa mrozoochronna
123 D/123/PRID Kruszywo do nasypów Drogowa Kamex S.C.
ul. Kwiatowa 10, 05-120 Legionowo
1. Badania gruntu / kruszywa Działdowo-Gralewo


124 D/124/PRID Kruszywo naturalne – mieszanka 0/31,5 mm na warstwę odsączającą Drogowa Kamex S.C.
ul. Kwiatowa 10, 05-120 Legionowo
1. Sprawozdanie z badań 214/2010 Działdowo-GralewoArkusz 4: Urządzenia automatyki kolejowej

Lp Nr Aprobaty Nazwa Materiału Branża Producent Załączniki Dotyczy stacji Data złożenia do Inżyniera Data odpowiedzi inżyniera Akceptacja
1 A/1/KZA Studnia kablowa SKMP 4 Urządzenia Automatyki Kolejowej Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe PRIMA BUD
ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz
1. Deklaracja zgodności nr 23/T/05
2. Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/2005-03-1944
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
27.07.2010 28.07.2010 Tak
Proszę o uzupełnienie nr SST
2 A/2/KZA Osprzęt instalacji odgromowej i uziomowej Urządzenia Automatyki Kolejowej A.H. sp. j. Hardt i Wspólnicy
Choleryn 215, 32-060 Liszki
1. Deklaracja zgodności Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
17.01.2011 11.02.2011 NIE
Załączona deklaracja zgodności jest sprzeczna w stosunku do wzoru krajowej deklaracji zgodności
3 A/3/KZA Pasy świetlne typu EHD-1001 Urządzenia Automatyki Kolejowej ANULOWANO
4 A/4/KZA Spalinowe zespoły prądotwórcze typu: T22K, T33K, J66K Urządzenia Automatyki Kolejowej ANULOWANO
5 A/5/KZA Rury telekomunikacyjne, osłonowe i przepustowe z polietylenu PE i polipropylenu PP wraz z osprzętem Urządzenia Automatyki Kolejowej MTB Trzebińscy Sp. j.
ul. Dolna 1a, 89-140 Nakło nad Notecią
1. Deklaracja zgodności nr 044/2009
2. Aprobata Techniczna IŁ nr AT/2007-11-003
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2010 19.08.2010 TAK
Bez uwag
6 A/6/KZA Studnia kablowa SKR-2 Urządzenia Automatyki Kolejowej Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „Matuszczyk
ul. Przemysłowa 5, 28-400 Pińczów
1. Deklaracja zgodności nr 235/2010/KZA
2. Aprobata Techniczna IŁ nr AT/2005-09-004
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2010 19.08.2010 TAK
Bez uwag
7 A/7/KZA Kable typu: YKY, YKYżo, YKYektmy 2-5 x 1-2,5 mm2, YKSY i YKSYżo 7-75 x 1-2,5 mm2 Urządzenia Automatyki Kolejowej Zakłady Kablowe BITNER Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3, 30-009 Kraków
1. Deklaracja zgodności nr 018/2010
2. Deklaracja zgodności nr 019/2010
3. Parametry techniczne
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2010 19.08.2010 TAK
Bez uwag
8 A/8/KZA Kable typu RE-2Y(St)Yv Urządzenia Automatyki Kolejowej Zakłady Kablowe BITNER Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3, 30-009 Kraków
1. Deklaracja zgodności nr 035/2010
2. Parametry techniczne
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2010 19.08.2010 TAK
Bez uwag
9 A/9/KZA Kable typu XzTKMXpw 2 x 2 x 0,8 Urządzenia Automatyki Kolejowej Zakłady Kablowe BITNER Celina Bitner
ul. Friedleina 3/3, 30-009 Kraków
1. Deklaracja zgodności nr 014/2010 Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
16.08.2010 19.08.2010 TAK
Bez uwag
10 A/10/BOMBARDIER Szafa kontenerowa EST-6 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/004/2010
2. Kolorystyka kontenerów
3. Wytyczne dotyczące zasad estetyzacji i kolorystyki (…)
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
19.08.2010 25.08.2010 TAK
Bez uwag
11 A/11/Bombardier Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym typu Ebilock 950 wersja 4 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/001/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2009/0025
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
08.10.2010 15.10.2010 TAK
Bez uwag
12 A/12/Bombardier System zdalnego sterowania i kierowania ruchem typu EbiScreen 3 Urządzenia Automatyki Kolejowej Dell Inc.
One Dell Way
Round Rock, Teras 78682, USA
1. Deklaracja zgodności nr CD08107
2. Świadectwo GIK nr U/2001/0296
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
08.10.2010 19.10.2010 TAK
Bez uwag
13 A/13/Bombardier Zestaw ECB-11 półsamoczynnej blokady liniowej typu Eap-94 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/016/2010
2. Świadectwo GIK nr U/2000/0168
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
08.10.2010 15.10.2010 TAK
Bez uwag
14 A/14/Bombardier Kontroler położenia iglic typu EFA-1 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/014/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2009/0120
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
08.10.2010 15.10.2010 TAK
Bez uwag
15 A/15/Bombardier Elektryczny napęd zwrotnicowy tylu EEA-5 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/013/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2007/0154
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
08.10.2010 15.10.2010 TAK
Bez uwag
16 A/16/Bombardier Urządzenie zdalnej kontroli tyou ERP-7 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/007/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2008/0023
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
08.10.2010 15.10.2010 TAK
Bez uwag
17 A/17/Bombardier Licznikowy system stwierdzania niezajętości torów i rozjazdów typu SOL-21 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/005/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2007/0084
Iłowo
Działdowo
Gralewo
Rybno Pomorskie
Montowo
08.10.2010 15.10.2010 TAK
Bez uwag
18 A/18/Bombardier Komputerowy system blokady liniowej SHL-12 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/002/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2010/0082
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 21.10.2010 TAK
Bez uwag
19 A/19/Bombardier Czujnik koła typu ELS-95 wersja 01 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/003/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2009/0090
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 21.10.2010 TAK
Bez uwag
20 A/20/Bombardier Urządzenia sygnalizacji przejazdowej typu SPR-2 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/008/2010
2. Świadectwo GIK nr U/2001/0236
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 21.10.2010 TAK
Bez uwag
21 A/21/Bombardier Elektryczny napęd rogatkowy typu EEG-1 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/010/2010
2. Świadectwo GIK nr U/99/0029
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 21.10.2010 TAK
Bez uwag
22 A/22/Bombardier Elektryczny napęd rogatkowy typu EEG-3 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/011/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2008/1099
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 21.10.2010 TAK
Bez uwag
23 A/23/Bombardier Sygnalizator drogowy typu EHZ-71 i EHZ-75 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/012/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2004/021
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 21.10.2010 TAK
Bez uwag
24 A/24/Bombardier Latarnia sygnałowa typu EHA-22 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/015/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2004/055
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 21.10.2010 TAK
Bez uwag
25 A/25/Bombardier Elektromagnes torowy SHP typu ELM-1003P Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/017/2010
2. Świadectwo GIK nr U/2002/0120
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 21.10.2010 TAK
Bez uwag
26 A/26/Bombardier Samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu SPA-5 wersja 01 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/006/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2008/0086
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 21.10.2010 TAK
Bez uwag
27 A/27/Bombardier System wymiany informacji typu SCP-2 wersja 0 Urządzenia Automatyki Kolejowej Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. Z o. o.
ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice
1. Deklaracja zgodności nr A/009/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2009/0180
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
14.10.2010 21.10.2010 TAK
Bez uwag
28 A/28/KZA Fundament P8 i P10 pod semafor Urządzenia Automatyki Kolejowej KZA Mechanika Sp. z o. o.
ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków
1. Deklaracja zgodności nr 21/M/2010
2. Deklaracja zgodności nr 23/M/2010
3. Dokumentacja fundamentu pod semafor P8
4. Dokumentacja fundamentu pod semafor P10
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
02.11.2010 16.11.2010 TAK
Do druku PA proszę o dokumentację na stal
29 A/29/KZA Linki uszyniające Urządzenia Automatyki Kolejowej KZA Mechanika Sp. z o. o.
ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków
1. Deklaracja zgodności nr 22/M/2010
2. Dokumentacja techniczna
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.01.2011 11.02.2011 NIE
DTR nie stanowi właściwej specyfikacji technicznej do której odnosi się krajowa deklaracja zgodności
30 A/30/KZA Taśma stalowa cięta ocynkowana (bednarka) Urządzenia Automatyki Kolejowej D.G.M. Sp. z o. o.
ul. Romanowicza 15, 30-707 Kraków
1. Deklaracja zgodności taśmy ocynkowanej
2. Karta katalogowa
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
11.03.2011 18.03.2011 TAK
Bez uwag
31 A/31/KZA Osprzęt kablowy: skrzynka kablowa JVA 10 i JVA 20, garnki rozdzielcze VF10 i JVF 10, wspornik VW 10 Urządzenia Automatyki Kolejowej Kolster Sp. z o. o.
ul. Lubelska 3, 10-404 Olsztyn
1. Deklaracja zgodności nr 136/09
2. Deklaracja zgodności nr 336/09
3. Deklaracja zgodności nr 149/2010
4. Świadectwo GIK nr U/2001/0257
5. Dokumentacja Techniczna
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
02.11.2010 16.11.2010 TAK
Proszę o zmianę DZ (z normą lub dokumentacją techniczną + info o stali i dokumenty stali + zabezpieczenie anty korozyjne
32 A/32/KZA Wykolejnice typu WKN-49 i WKN-60 Urządzenia Automatyki Kolejowej Kolster Sp. z o. o.
ul. Lubelska 3, 10-404 Olsztyn
1. Deklaracja zgodności nr 202/2010
2. Świadectwo UTK nr U/2010/0219
3. Dokumentacja Techniczna
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
02.11.2010 16.11.2010 TAK
Proszę o zmianę DZ
33 A/33/KZA Pas świetlny typu EHD - 10 Urządzenia Automatyki Kolejowej Thales Rail Signalling Solutions Sp. z o. o.
ul. Zachodnia 15, 60-701 Poznań
1. Deklaracja zgodności nr 70/2010
2. Dokumentacja Techniczna
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
04.11.2010 16.11.2010 TAK
Bez uwag
34 A/34/KZA Maszt sygnalizatora HZ wraz z osprzętem Urządzenia Automatyki Kolejowej Krakowskie Zakłady Automatyki
ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków
1. Deklaracja zgodności nr 01/KZA/2008
2. Dokumentacja Techniczna
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
04.11.2010 16.11.2010 TAK
Do druku PA proszę o dokumentację na stal i zabezpieczenie antykorozyjne
35 A/35/KZA Wskaźniki: W1, W4, W5, W11a, W11b, W11p, W15, W16, W18, W19, W20, W23, W24, W31, W32, Z1.
Tablica: wskazująca kolejność sygnalizatorów powtarzających, opisowa tarczy ostrzegawczej przejazdowej, opisowa na semafor
Urządzenia Automatyki Kolejowej KZA Mechanika Sp. z o. o.
ul. Biskupińska 23, 30-732 Kraków
1. Deklaracja Zgodności nr 25/M/2010
2. Deklaracja Zgodności nr 26/M/2010
3. Deklaracja Zgodności nr 17/M/2010
4. Deklaracja Zgodności nr 16/M/2010
5. Deklaracja Zgodności nr 27/M/2010
6. Deklaracja Zgodności nr 28/M/2010
7. Deklaracja Zgodności nr 34/M/2010
8. Deklaracja Zgodności nr 35/M/2010
9. Deklaracja Zgodności nr 18/M/2010
10. Deklaracja Zgodności nr 14/M/2010
11. Deklaracja Zgodności nr 15/M/2010
12. Deklaracja Zgodności nr 29/M/2010
13. Deklaracja Zgodności nr 13/M/2010
14. Deklaracja Zgodności nr 31/M/2010
15. Deklaracja Zgodności nr 36/M/2010
16. Deklaracja Zgodności nr 19/M/2010
17. Deklaracja Zgodności nr 32/M/2010
18. Deklaracja Zgodności nr 33/M/2010
19. Deklaracja Zgodności nr 20/M/2010
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
04.11.2010 16.11.2010 TAK
Do druku PA proszę o dokumentację na stal i zabezpieczenie antykorozyjne
36 A/36/KZA Zamek zwrotnicowy ryglowy EEZ-3
Uniwersalny zamek zwrotnicowy UZZ-1
Urządzenia Automatyki Kolejowej Kolster Sp. z o. o.
ul. Lubelska 3, 10-404 Olsztyn
1. Deklaracja Zgodności nr 204/2010
2. Świadectwo GIK nr U/2001/0010
3. Dokumentacja techniczna
4. Deklaracja Zgodności nr 331/09
5. Świadectwo GIK nr U/2001/0037
Mława-Iłowo
Iłowo
Iłowo-Działdowo
Działdowo
Działdowo-Gralewo
Gralewo
Gralewo-Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie
Rybno Pomorskie-Montowo
Montowo
04.11.2010 16.11.2010